I dag har det finske transport- og kommunikasjonsministeriet mottatt en rapport fra det finske trafikverket om mulighetene for en jernbane mellom Finland og isfrie arktiske havner. Fra norsk side har Jernbanedirektoratet bidratt i arbeidet. 

Kan styrke forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet
Rapporten vurderer mulige forbedringer i Finlands transportforbindelser mot nord for å åpne nye ruter for import og eksport. Fire alternative korridorer har blitt utredet: Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik, Kolari-Skibotn-Tromsø, Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes og Kemijärvi-Murmansk. På overordnet nivå har man blant annet gått gjennom de ulike korridorenes kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet. På denne bakgrunn ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi-Kirkenes- alternativet.    

- En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som styrker forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil være viktig for konkurransekraften for mange industrier i nordlige områder. Jeg har foreslått at vi oppretter en arbeidsgruppe som vil se nærmere på videre utredning av korridoren mot Kirkenes" sier Finlands transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner.  

Konsekvenser for samer og naturområder 
En jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil samtidig ha store konsekvenser for samisk kultur, reinbeiting og verdifulle naturområder. For å ivareta samiske interesser, må Sametinget konsulteres om den videre oppfølgingen av rapporten og i eventuelle videre utredninger.

For flere opplysninger – se: