Hugo Wathne og Bård Breivik deler Ingeborg og Per Palle Storms Ærespris

Del

Hugo Wathne og Bård Breivik blir tirsdag 1. desember 2009 tildelt Ingeborg og Per Palle Storms Ærespris for 2009.

Æresprisen har tidligere blitt utdelt i 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 og 2007. Årets prisbeløp er på kr. 400.000,- og deles med kr. 200.000,- til hver av prismottakerne. Dette er blant de største ærespriser som utdeles til kulturformål i Norge og enestående innenfor billedhoggerkunst.

Ingeborg og Per Palle Storm bestemte ved testament at det alt vesentlige av deres midler skulle forvaltes av et legat med det formål å tilgodese billedhoggere bosatt i Norge. Midlene skal tildeles slik at de bidrar til å utvikle norsk billedhoggerkunst.

Ingeborg og Per Palle Storms legat består av advokat Christian Selmer, formann, samt billedhogger Annasif Døhlen, oppnevnt styrerepresentant av valgkomiteen og billedhogger Ola Enstad oppnevnt styrerepresentant for Norsk Billedhoggerforening.

Hugo Wathne (f. 1932) får æresprisen for sin betydelige innsats for norsk billedhoggerkunst. Han har en stor produksjon av høy kvalitet og har hatt mange verv innenfor kunstlivet. Han har gjort en betydelig innsats som lærer i skulptur ved Studieatelieret, senere Vestlandets Kunstakademi, nå Kunsthøyskolen i Bergen, hvor han var helt sentral ved oppbyggingen av et fagmiljø og han har gjort en betydelig innsats som pedagog ved Kunstskolen i Rogaland, Stavanger. Hugo Wathne har vært representert på mange utstillinger i inn- og utland. Hugo Wathne er blant annet representert i samlingene til Rogaland Kunstmuseum, Haugesund Billedgalleri, Riksgalleriet, Museet for Samtidskunst, Oslo og Riksgalleriet.

Bård Breivik (f. 1948) får æresprisen for sin betydelige innsats for norsk billedhoggerkunst. Han har en meget stor produksjon av høy kvalitet. Han har vært representert på uttallige utstillinger i inn- og utland og er en av Norges internasjonale og mest markante billedhoggere. Han har vært lærer ved Vestlandske Kunstakademi og professor i skulptur ved Kunst-akademiet i Stockholm. Bård Breivik er blant annet representert i samlingene til Museet for Samtidskunst, Oslo, Bergen Kunstmuseum, Göteborg Konstmuseum, Moderna Museet Stockholm, Lübeck Museum, Ateneum Museum, Helsingfors, Power Collection, Sydney og Lübeck Museum.

Statuttene for æresprisen bestemmer at den skal utdeles og offentliggjøres 1.desember, som var Per Palle Storms fødselsdag. Storm døde i 1994, 83 år gammel. I 33 år var han professor ved Statens Kunstakademi og gjennom enda flere år en av de helt sentrale personligheter i norsk kunstliv. Mange av hans elever er til stede ved prishøytideligheten i Oslo tirsdag.

Kontaktperson: styrets formann advokat Christian Selmer, Advokatfirmaet Selmer

tlf 23 11 65 00.

Om Ingeborg og Per Palle Storms legat

Ingeborg og Per Palle Storms legat
Tjuvholmen allé 1
0252 Oslo

23 11 65 00