FN-sambandet

UN Women: Ny rapport viser situasjonen for kvinner i alle FNs bærekraftsmål

Del

UN Women lanserte 14. februar rapporten "Turning Promises in to action: Gender equality in the 2030 agenda for sustainable development". Rapporten viser hvordan likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for å nå FNs bærekraftsmål.

Den nye rapporten fra UN Women analyserer og gir status kvinners og jenters situasjon i alle FNs 17 bærekraftsmål. Dette bildet er fra Cox’s Bazar i Bangladesh. Foto: UN Women
Den nye rapporten fra UN Women analyserer og gir status kvinners og jenters situasjon i alle FNs 17 bærekraftsmål. Dette bildet er fra Cox’s Bazar i Bangladesh. Foto: UN Women

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ulikheter mellom kjønnene påvirker utviklingen, og den nye rapporten fra UN Women analyserer kvinners og jenters situasjon i alle 17 bærekraftsmålene.

- Rapporten er et klart varsel om at alle land må prioritere arbeid for likestilling og kvinners rettigheter hvis vi skal klare å nå målene nedsatt i bærekraftsmålene, og sikre at vi gjennom bærekraftsmålene når alle, også innenfor marginaliserte og sårbare grupper, sier Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Her er noen nøkkeltall fra rapporten:

  • Kvinner og jenter er overrepresentert blant verdens fattige: 330 millioner kvinner lever under 1,90 dollar per dag, og regnes som ekstremt fattige.
  • 1 av 5 kvinner under 50 år har opplevd fysisk eller psykisk vold av partneren sin i de siste 12 måneder. 303 000 kvinner døde av svangerskapsrelaterte årsaker i 2015.
  • Menn tjener 23 prosent mer enn kvinner globalt. Kun 13 prosent av landbruksjord eies av kvinner.
  • Kun 23,7 prosent av verdens nasjonalforsamlinger består av kvinner.
  • Av verdens forskere så er 28,8 prosent kvinner, og bare 1 av 5 land har full likestilling på dette området.

Rapporten fra UN Women fremhever hvordan ulike dimensjoner av sosial og økonomisk situasjon preger kvinner og jenters liv. En jente som er født inn i et fattig hushold og tvunget til tidlig ekteskap, har større sannsynlighet for å droppe ut av skole, føde i tidlig alder, komplikasjoner under fødsel, og å oppleve vold enn en jente fra en husstand med høyere inntekt som gifter seg i en senere alder.

- Dette viser hvor viktig det er å jobbe med helheten i FNs bærekraftsmål, og hvordan de ulike dimensjonene henger sammen for å sikre likestilling og en tryggere framtid for unge jenter, sier da Silva.

FNs bærekraftsmål nummer 5 sier at vi innen 2030 skal «oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling»

Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i FNs bærekraftsmål som skal realiseres inne 2030. Blant annet sier mål 3 at dødelighet i forbindelse med svangerskap skal reduseres, og stoppe alle unødvendige dødsfall for barn under fem år. FNs bærekraftsmål nummer 5 skal sørge for full likestilling mellom kjønnene, styrke kvinners stilling og stoppe diskriminering av kvinner.

Rapporten fra UN Women viser hvordan likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for å nå FNs bærekraftsmål og en bærekraftig fremtid for alle.

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land. Les mer om FNs bærekraftsmål nummer 5 på FN.no

Ressurser

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den nye rapporten fra UN Women analyserer og gir status kvinners og jenters situasjon i alle FNs 17 bærekraftsmål. Dette bildet er fra Cox’s Bazar i Bangladesh. Foto: UN Women
Den nye rapporten fra UN Women analyserer og gir status kvinners og jenters situasjon i alle FNs 17 bærekraftsmål. Dette bildet er fra Cox’s Bazar i Bangladesh. Foto: UN Women
Last ned bilde
Anne Cathrine da Silva er generalsekretær i FN-sambandet. Foto: Joakim Kleven
Anne Cathrine da Silva er generalsekretær i FN-sambandet. Foto: Joakim Kleven
Last ned bilde
FNs bærekraftsmål.
FNs bærekraftsmål.
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom