Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten 2017: Forpliktelsene er i hovedsak oppfylt

Del
Allmennkringkastingstilsynet for 2017 viser at NRK, P4 og Radio Norge i all hovedsak oppfylte sine forpliktelser. Medietilsynet har konstatert brudd på to av kravene som stilles til NRKs brede samfunnsoppdrag.
Allmennkringkastingsrapporten 2017
Allmennkringkastingsrapporten 2017

– Både de kommersielle radiokanalene, P4 og Radio Norge, og NRK oppfylte i det store og hele sine allmennkringkastingsoppdrag i fjor. Det samlede allmennkringkastingstilbudet ga befolkningen et rikt og mangfoldig programinnhold gjennom 2017. Allmennkringkastingen bidrar dermed til en bred og åpen samfunnsdebatt og fyller en funksjon som fellesarena, noe som er viktig for et velfungerende demokrati, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

For 2017 var allmennkringkasterne NRK, P4 og Radio Norge. Det er Medietilsynets ansvar å føre tilsyn med at disse aktørene overholder sine allmenkringkastingsforpliktelser, som følger av NRKs vedtekter og konsesjonsvilkårene til Radio Norge og P4.

To brudd

Allmennkringkastingsrapporten for 2017 viser at allmennkringkasterne i det store og det hele ivaretok de kravene som er stilt i deres samfunnsoppdrag. Likevel har tilsynet avdekket enkelte svakheter i samtlige av allmennkringkasternes programtilbud, samt to brudd på forpliktelsene.

– Medietilsynet har kommet til at det foreligger brudd på to av kravene som stilles til NRKs programvirksomhet. Dette gjelder kravet om jevnlige program for unge på samisk, og kravet om 25 prosent nynorsk på radio, tv og nett. Andelen nynorsk på NRKs tv-kanaler var i gjennomsnitt 23,8 prosent, på radio 23 prosent og på nett 16 prosent. Her forventer vi at de tiltakene NRK har beskrevet overfor Medietilsynet prioriteres, slik at vi kan se en forbedring på disse områdene framover, sier Velsand.

En epoke er over

2017 var det siste året der kommersielle radioaktører hadde et allmennkringkastingsoppdrag som var fastsatt i konsesjonsvilkår. Når det riksdekkende FM-nettet nå er avviklet, stilles det ikke lenger slike forpliktelser til de kommersielle radioaktørenes innholdstilbud. Dermed er en epoke over.

– Også de kommersielle radioaktørene har noen svakheter i sitt innholdstilbud i 2017, men holder seg innenfor kravene som ligger i konsesjonen. Jeg håper kanalene tar med seg bredden i sitt programtilbud videre, selv om dagens allmennkringkastingskrav bortfaller, sier Velsand.

Du kan lese hele Allmennkringkastingsrapporten 2017 her.

Medietilsynet om NRKs allmennkringkastingstilbud i 2017:

NRK hadde høy kvalitet og en god tematisk og sjangermessig bredde i innholdstilbudet i 2017, og redegjørelsen fra NRK viser at kravet til nyskaping er godt ivaretatt. Gjennom et bredt nyhets- og aktualitetstilbud har NRK belyst og gitt utfyllende bakgrunnsstoff i nyhetsdekningen. Nyhetstilbudet var også rettet mot ulike aldersgrupper. NRK oppfyller videre kravene til lokal tilstedeværelse og innholdsproduksjon.

NRK veksler mellom program for brede og for smale grupper, og har sendt programmer for nasjonale og språklige minoriteter. I 2017 lanserte NRK et nytt tilbud for kvener på nett, og tilbudet er under utvikling. NRK har daglige programmer for den samiske befolkningen, og bidrar gjennom sitt programtilbud til å styrke samisk språk, identitet og kultur. NRK oppfyller kravet om jevnlige program for barn på samisk, men altså ikke kravet om jevnlige program for unge på samisk. NRK oppfyller som nevnt heller ikke kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk på både radio, tv og nett. En rekke ulike tilbud til syns- og hørselshemmede viser at NRK har økt graden av tilgjengelighet for sitt innholdstilbud.

Medietilsynet om P4 og Radio Norges allmennkringkastingstilbud i 2017:

Begge de to kommersielle allmennkringkasterne på radio hadde i 2017 en programprofil av allmenn karakter og interesse, og leverte innhold med tematisk og sjangermessig bredde. Begge kanalene oppfyller kravet om at 35 prosent av musikken som spilles skal være norsk, og P4s andel av norsk musikk var på hele 42 prosent. Radio Norge og P4 oppfyller også kravet om å ha programmer for både brede og smale grupper. Den fordypende nyhets- og aktualitetsdekningen i de to radiokanalene er helt i nedre sjikt for det som er tilstrekkelig for å oppfylle kravet. I det siste året med allmennkringkastingsforpliktelser ble det ikke stilt krav til Radio Norge og P4 om å ha hovedkontor og sentral redaksjon utenfor Oslo.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Allmennkringkastingsrapporten 2017
Allmennkringkastingsrapporten 2017
Last ned bilde

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom