Utdanningsdirektoratet

Firda vgs vinn Dronning Sonjas skulepris

Del

Ein samrøystes jury har kåra Firda vidaregåande skule i Sogn og Fjordane som vinnar av Dronnings Sonjas skulepris for likeverd og inkludering 2017.

Firda vgs. Foto: Geir Skagen
Firda vgs. Foto: Geir Skagen

– Firda vidaregåande skule skil seg ut med ei gjennomtenkt tilnærming til inkludering og relasjonsbygging gjennom sitt langvarige arbeid for å sjå heilskapen rundt elevane, seier juryleiar Inga Bostad, direktør ved Norsk senter for menneskerettar.

I år var 15 skular nominerte til prisen. Juryen vektlegg at Firda vgs er ”meir enn ein skule” og ser elevane sin kvardag i ein større samanheng. Over halvparten av elevane er hybelbuarar, og skulen har eit tett samarbeid med heimen der elevane bur.

Skulen arbeider for dialog som ein grunnleggjande verdi i alt dei gjer, nyttar systematiske skulevurderingar i lag med elevar og skuleeigar, og skil seg ut ved sitt samarbeid med fylket, kommunen og lokalmiljøet. Elevmedverknad er grunnleggjande på skulen, og eit sterkt elevråd har ei sentral rolle i skuledemokratiet.

Tenkjer nytt

Juryen vil òg framheve ”Gloppen-modellen”, eit utdanningstilbod i helsefag til vaksne, minoritetsspråklege som Firda vidaregåande skule har utvikla i lag med NAV, Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Utdanninga fremjar språkopplæring, integrering og meistring gjennom praksis, og har vorte ”ein naturleg del av skulebiletet”.

Skulen har òg utvikla eit nytt klima- og miljøfag, som skal ruste elevane til å møte det grøne skiftet, og som er eit pionerarbeid i Noreg.

Prisutdeling i november

Det er Hennar Majestet Dronning Sonja som har teke initiativ til prisen, som i år skal delast ut for tolvte gong. Prisen består av 250 000 kroner, eit diplom og eit kunstverk utforma av Dronninga.

Hennar Majestet Dronning Sonja deler ut prisen på Firda vidaregåande skule 28. november.

Heile grunngjevinga frå juryen og meir informasjon om prisen og kriteria ligg på udir.no/vinnar2017 


Kontaktpersonar

Inga Bostad, juryleiar
930 85 191

Stine Grimsrud, kommunikasjonsrådgjevar i Utdanningsdirektoratet
971 94 250 /
sgr@udir.no

Bilder

Firda vgs. Foto: Geir Skagen
Firda vgs. Foto: Geir Skagen
Last ned bilde

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet