Norec

Ny evaluering av Fredskorpset viser et imponerende program for gjensidig utveksling

Del
En ny evaluering av Fredskorpset fremhever at utveksling fremmer gjensidig læring, erfaringsoverføring og internasjonale nettverk. Samtidig mener den at enkeltmenneskers bidrag er mindre viktig for utviklingen av sivilsamfunn i sør. Fredskorpset er ikke enig i evalueringens konklusjon.
Opplæring hos Field Band Foundation i Stellenbosch, Sør-Afrika.                        Dette prosjektet er «muligens det sterkeste eksemplet på et prosjekt som evner […] å utvikle en langsiktig plan for egen organisasjonsutvikling, for deretter strategisk og kumulativt bruke utvekslingsordningen til å bygge egen kapasitet og til å utvide egen evne til å nå ut i samfunnet.» (NORAD Report 1/2016) Foto: Liz Palm
Opplæring hos Field Band Foundation i Stellenbosch, Sør-Afrika. Dette prosjektet er «muligens det sterkeste eksemplet på et prosjekt som evner […] å utvikle en langsiktig plan for egen organisasjonsutvikling, for deretter strategisk og kumulativt bruke utvekslingsordningen til å bygge egen kapasitet og til å utvide egen evne til å nå ut i samfunnet.» (NORAD Report 1/2016) Foto: Liz Palm

Torsdag 28. februar lanseres Norads evaluering av Fredskorpsets bidrag til utvikling av sivilsamfunn i sør. Denne konkluderer med at Fredskorpset har et svært profesjonelt opplegg for utveksling av mennesker, men at effekten på samfunnsnivå er vanskelig å dokumentere.

Ifølge rapporten har Fredskorpset et individfokus på utvekslingene, hvor det er personens opplevelser og lærdom som står i sentrum. Det er uklart i hvilken grad dette bidrar til endringer på et høyere nivå. Norad mener følgelig at Fredskorpset ikke når mål om å styrke sivilt samfunn.

Begrenset tilnærming
Fredskorpsets direktør Nita Kapoor mener at evalueringen har en annen forståelse av sivilsamfunn enn den Fredskorpset legger til grunn for sitt arbeid, en begrenset tilnærming til Fredskorpsets metode og den rollen Fredskorpsets arbeid spiller i utviklingen av sivilsamfunn.

Individets innsats tillegges liten vekt

– Vi har god dokumentasjon på at utveksling fører til mer aktive og engasjerte individer, utvekslingen gir dem ferdigheter og perspektiver. Dette er forutsetningen for gode sivilsamfunn. Det er en endring nedenfra og opp. Men det kan virke som de som har evaluert oss ikke deler dette perspektivet, sier hun. – At evalueringen ikke erkjenner at sivilsamfunnet styrkes av individer, synes vi er veldig rart. 

- Evalueringen avdekker også en rekke forbedringspunkter som vi ønsker velkommen, sier Kapoor. -Men en , slik vi ser det, utdatert forståelse av sivilsamfunn gjør hovedanbefalingene mindre viktige for oss i det videre arbeidet.

Evalueringen blir presetert hos Norad, torsdag 28. januar kl. 12:00.

Nøkkelord

Kontakter

Mvh.

Jørn Henning Lien
Teamleder Kommunikasjon/Pressekontakt
: FK Norway / Fredskorpset

Tlf/Mob: 24 14 57 24 / 91 15 62 61
www.fredskorpset.no

http://www.linkedin.com/in/jornhenninglien

Bilder

Opplæring hos Field Band Foundation i Stellenbosch, Sør-Afrika.                        Dette prosjektet er «muligens det sterkeste eksemplet på et prosjekt som evner […] å utvikle en langsiktig plan for egen organisasjonsutvikling, for deretter strategisk og kumulativt bruke utvekslingsordningen til å bygge egen kapasitet og til å utvide egen evne til å nå ut i samfunnet.» (NORAD Report 1/2016) Foto: Liz Palm
Opplæring hos Field Band Foundation i Stellenbosch, Sør-Afrika. Dette prosjektet er «muligens det sterkeste eksemplet på et prosjekt som evner […] å utvikle en langsiktig plan for egen organisasjonsutvikling, for deretter strategisk og kumulativt bruke utvekslingsordningen til å bygge egen kapasitet og til å utvide egen evne til å nå ut i samfunnet.» (NORAD Report 1/2016) Foto: Liz Palm
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norec

Norec
Norec
Postboks 461
6803 Førde

57 99 00 00http://www.norec.no
Fredskorpset bidrar til samfunnsendring gjennom gjensidig utveksling av unge mennesker og yrkesaktive. Fredskorpset er en del av den statlige norske utviklingspolitikken. Vi tilrettelegger for utveksling av arbeidskraft mellom institusjoner i Norge, Asia, Afrika og Latin-Amerika. Mer enn 6000 fredskorpsere har de siste 14 årene jobbet og bodd i et annet land. Nær 40 engasjerte medarbeidere i Oslo utgjør landets fremste fagmiljø på internasjonal utveksling for utvikling i sør. Vi gjør verden mindre.