NTNU samfunnsforskning

Dette fungerer for enslige mindreårige asylsøkere

Del

NTNU Samfunnsforskning har evaluert SOS Barnebyers familiehjem-modell.

Foto: SOS barnebyer
Foto: SOS barnebyer

Familiehjem er en ny måte å bosette barn som flykter alene til Norge. Kommunen stiller en egnet bolig til rådighet, og to til fem barn og fosterforeldre lever sammen som i en familie. Forsterforeldrene har tilgang på faglig støtte og avlastning.

På oppdrag fra SOS Barnebyer har forskningssjef Berit Berg og forsker Gry Mette Dalseng Haugen ved NTNU Samfunnsforskning evaluert ordningen med familiehjem for enslige mindreårige asylsøkere. Deres konklusjon er at ordningen er et viktig supplement til bofellesskap for denne gruppen, og en løsning som er spesielt godt tilpasset yngre barn og søskengrupper.

Familiehjemmene inngår i prosjektet Våre nye barn i regi av SOS Barnebyer. Hjemmene skal fungere som et stabilt omsorgstilbud til en gruppe som har et særlig behov for en trygg base. Fosterforeldre bor i familiehjemmet, og får bistand fra et faglig støtteapparat.

– Barna får stabile rammer, og mønstre i hverdagen som minner mer om en familie enn det som er mulig i et vanlig bofellesskap, forteller forskningssjef Berit Berg. 

– Da kan man skape et hjem som skaper trygghet og kan fungere som en bro til samfunnet rundt, og det er spesielt viktig for ekstra sårbare grupper.

Modellen bygger på SOS Barnebyers lange erfaring med barnebyer og familiehjem i både Norge og utlandet. Samtidig har modellen også klare røtter i bo- og omsorgsløsningene i norsk flyktningarbeid fra 1980- og 1990-tallet.

– Familiehjemmene er lett å tilpasse små og store kommuner, men vi ser et behov for å utvide fagteamene rundt familiehjemmene, spesielt innen veiledning og hjelp med skolearbeid, og fritidsarenaer der de enslige mindreårige kan bli kjent med andre ungdommer, sier Berg.

Fagmiljøet ved Mangfold og inkludering hos NTNU Samfunnsforskning har i flere år hatt enslige mindreårige asylsøkere som et sentralt forskningsfelt. Med bakgrunn i flyktningekrisen i 2015 opprettet SOS Barnebyer prosjektet Våre ny barn i samarbeid med Asker kommune og Husbanken. NTNU Samfunnsforskning ble bedt om å evaluere prosjektet høsten 2016.

Nøkkelord

Kontakter

Forskningssjef Berit Berg, Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning:
Telefon 982 91 182 / e-post: berit.berg@samfunn.ntnu.no

Bilder

Foto: SOS barnebyer
Foto: SOS barnebyer
Last ned bilde

Lenker

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no
Om NTNU Samfunnsforskning:
 • Et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskere med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora.
 • Gjennomfører forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.
 • Organisert i fem ulike avdelinger:
  • Oppvekst og utvikling
  • Studio Apertura
  • Mangfold og inkludering
  • CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet
  • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • I overkant av 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.
 • Aksjeselskap eid av NTNU.
 • Etablert som en videreføring av stiftelsen Allforsk i 2004, da den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone ble omorganisert.

Følg saker fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NTNU samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom