KS

Nemndkjennelse om barnehagene

Del

Det er avsagt kjennelse i tvisten mellom KS og Utdanningsforbundet. KS mener den bidrar til å anerkjenne både god ledelse og barnehagelærernes behov for planleggingstid. Utdanningsforbundet har tatt dissens, og har varslet at særavtalen vil bringes inn i hovedtariffoppgjøret.

Særavtalen (SFS 2201) ble behandlet i sentral nemnd etter at KS og Utdanningsforbundet ikke kom til enighet gjennom forhandlinger i desember. Tvistespørsmåleti forhandlingene gjaldt pkt. 3.2 om tid til planlegging og for- og etterarbeid for pedagogisk personale. KS ønsket en videreføring av gjeldende avtale, mens Utdanningsforbundet krevde en bedre sikring av tiden som er avsatt til planlegging og for- og etterarbeid, samt en økning av minimumsomfanget fra minst 4 til minst 5 timer selvstendig tid til planlegging og for- og etterarbeid pr uke.

- Fra 1. august i år gjelder økes antall pedagoger pr. barn. Det er viktig at dette i størst mulig grad kommer barna til gode, ved at pedagogene er mer til stede sammen med barna, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø.

KS mener den sentrale nemnda har kommet fram til en balansert kjennelse. Den fremhever betydningen av leders ansvar, og viderefører bestemmelsen om minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke til planlegging, for- og etterarbeid. Dette samsvarer med KS’ syn om at det først og fremst er behovet i den enkelte barnehage som skal ligge til grunn for vurdering av hva som er tilstrekkelig tid til planlegging mv.

Utdanningsforbundet har fått gjennomslag for sitt krav om en bedre sikring av planleggingstiden, slik at denne tiden faktisk benyttes som forutsatt ute i barnehagene. Dette er gjort ved at ordlyden i bestemmelsen ble endret fra «legge til rette for» til «sikre» at planleggingsarbeidet kan utføres som forutsatt.

- Vi synes det er beklagelig at Utdanningsforbundet til tross dette har valgt å ikke akseptere nemndas kjennelse. Utdanningsforbundet har signalisert at de ønsker å bringe avtalen inn i hovedtariffoppgjøret, med de konsekvenser det får for forhandlingene, sier Gangsø.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom