Fiskebåt

Remøy-saka: Forlik mellom staten og reiarlag

Del

Remøy Havfiske får dekt utgiftene til bøtene for reiarlag og skipper, men kun delar av sakskostnadane i samband med arresten i Russland.

Avtalen som er inngått mellom reiarlaget og norske styresmakter har ei ramme på 11,2 millionar norske kroner.

- Etter ei heilheitsvurderuing har vi kome til at dette er ein avtale vi kan klare å leve med, sjølv om vi på langt nær har fått kompensert tapa våre i samband med denne saka, seier Olav Remøy, styreleiar i Remøy Havfiske AS.

Arrest
Reketrålaren Remøy blei tatt i arrest av russisk kystvakt 10. mai i fjor, som følgje av at Fiskeridirektoratet hadde gjort ein feil ved utfylling av eit lisensskjema til russiske styresmakter. Fartøyet fiska på ei norsk kvote i russisk sone, og rapporterte dagleg fangstane til norske og russiske styresmakter, slik reglane krev.

Etter tre veker i arrest fekk Remøy forlate Murmansk, etter at norske styresmakter stilte garanti for at ei eventuell straffeforfølging ville bli gjort opp.

Saka har vore oppe for russisk rett fem gongar, og endte i desember i fjor med at Remøy Havfiske fekk ei bot på 5,4 millionar kroner, medan skipperen ble ilagt ei bot på 2,7 millionar kroner.

Store tap
I tillegg til bøtene har reiarlaget hatt store utgifter til sakskostnader og advokatutgifter. Tre veker i arrest førte også til betydelige tapte fangstinntekter.

- Vi er glade for at vi endelig kan legge denne saka bak oss.Det samla tapet for reiarlag og mannskap er stort, men dette var så langt det var mogleg å kome, seier Remøy.

----------------------------------------------------

Kontakt for meir informasjon;

Olav Remøy, styreleiar/Remøy Havfiske AS
Tlf. +47 926 30 953
E-post:olav@fiship.no

Odd Kristian Dahle, informasjonsleiar i Fiskebåt
Tlf. +47 906 15 658
E-post:odd-kristian@fiskebat.no

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom