Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

16 % ville flyttet seg unna en homofil

Del

For første gang siden 1999 kartlegges levekår blant lesbiske, homofile og bifile (lhb-personer) i Norge. I tillegg er det gjennomført en holdningsundersøkelse. Prosjektet er gjennomført av Uni Helse på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) ved LHBT-senteret. Rapporten viser at menns holdninger til homofile er vesentlig endret de siste fem årene. Samtidig viser undersøkelsen at det er dobbelt så høye tall når det gjelder selvmordsforsøk blant lesbiske, homofile og bifile.

-Vi er glade for holdningsendringen, men vi bør ha en nullvisjon når det gjelder negative holdninger, og vi kan ikke akseptere at folk i disse gruppene føler seg utrygge på hvordan de blir møtt i hverdagssituasjoner, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Rapporten er meget viktig og banebrytende da den er den første omfattende kartleggingen av levekårene til lesbiske, homofile og bifile i Norge basert på et nasjonalt utvalg med god representativitet. Dette gir et langt mer solid grunnlag for å beskrive forskjeller i helse og levekår mellom heterofile på den ene siden, og lesbiske, homofile og bifile på den andre side.

Menn er mest skeptiske – men de er mindre skeptiske enn før
Et sentralt funn er at menns holdninger har beveget seg i merkbart mer positiv retning sammenlignet med en tilsvarende holdningsundersøkelse fra 2008. Færre menn bekreftet i 2013 tydelige uttrykk for negative holdninger til lesbiske og homofile, mens det for kvinner var en stabil, lav andel. Likevel viser rapporten at 16 prosent av mennene i utvalget hadde flyttet seg lenger unna en homofil mann på for eksempel bussen.

- Det viser at det fortsatt er en vei å gå når det gjelder holdninger, fortsetter Mari Trommald (Bufdir).

Mer positivt syn på lesbiske, homofile og bifile som foreldre
Rapporten viser at en større andel menn nå er enige i at samfunnet er klart for at barn vokser opp med lesbiske og homofile foreldre, at slike barn klarer seg like godt som andre barn og at seksuell orientering ikke har noen betydning for foreldreskap. Under halvparten av mennene og godt over halvparten av kvinnene var enige i at lesbiske par skal har samme rett til assistert befruktning som heterofile par, slik dagens lovgivning sier.

 

Bifile kvinner har de største helseproblemene – og flere er i skapet
Bifile, og spesielt bifile kvinner, framstår som en gruppe med spesielle helse- og levekårsutfordringer. Bifile kvinner skiller seg blant annet negativt ut når det gjelder selvvurdert helse, kronisk sykdom, psykisk helse, selvmordsforsøk, skadelig alkoholbruk og ensomhet. Undersøkelsen viser dessuten at svært mange bifile menn og kvinner skjuler sin seksuelle orientering på arbeidsplassen (78 % blant bifile menn og 68 % blant bifile kvinner). Tilsvarende tall for homofile menn og lesbiske kvinner er henholdsvis 18 % og 9 %.

Selvmordsforsøk blant lesbiske, homofile og bifile
På tross av positiv utvikling har så mange som 12 % av lesbiske, 19 % av bifile kvinner, 10 % av homofile menn og 11 % av bifile menn rapportert om selvmordsforsøk. Disse tallene er mindre dramatiske enn funn på 1990-tallet, men det er høye tall; dobbelt så store som blant heterofile kvinner og menn.

De fleste opplever ikke diskriminering på arbeidsplassen
Rapporten viser at et stort flertall (over 90 %) av lesbiske, homofile og bifile aldri har opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin seksuelle orientering. En del (mellom 10 og 20 %) hadde riktignok opplevd negative kommentarer eller oppførsel fordi de var lhb-personer siste 5 år.

Å være åpen om hvem man deler livet sitt med, hvem man forelsker seg i eller hvem man har barn med, er selvsagt ikke en plikt. Det er den enkeltes valg. Målet er å skape rom for et fritt valg; det er ikke samfunnets holdninger og fordommer som skal styre valget. Disse tallene viser at vi har kommet langt i dette arbeidet i Norge, men at det er et stykke igjen, avslutter Trommald.

Hovedfunn rapporterer: Seksuell orientering og levekår

 1. Selv om det fins et mindretall blant lesbiske, homofile og bifile i Norge som viser tegn til marginalisering, diskriminering og helseproblemer, slår forskerne fast at «likhetene i levekår mellom lesbiske, homofile og bifile i Norge sammenliknet med heterofile er større enn forskjellene».

 2. Bifile, og spesielt bifile kvinner, framstår som en gruppe med spesielle helse- og levekårsutfordringer – blant annet når det gjelder selvvurdert helse, psykisk helse, selvmordsforsøk, skadelig alkoholbruk, ensomhet, utsatthet for vold eller voldstrusler, og generell tilfredshet med livet.

 3. Svært mange bifile kvinner og bifile menn skjuler sin seksuelle orientering på arbeidsplassen (78 prosent blant bifile menn og 68 prosent blant bifile kvinner). Tilsvarende tall for homofile menn og lesbiske kvinner er henholdsvis 18 og 9 prosent.

 4. Rapporten bekrefter ikke oppfatningen om at en betydelig andel av lesbiske, homofile og bifile personer i Norge opplever å bli utsatt for vold eller frykter å bli utsatt for vold. Andelen som var blitt utsatt for vold eller voldstrusler var begrenset i alle gruppene, men høyest blant bifile kvinner.

 5. Et stort flertall (over 90 %) av lesbiske, homofil og bifile har aldri opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin seksuelle orientering. Mellom 10 og 20 prosent hadde riktignok opplevd negative kommentarer eller oppførsel fordi de var lhb-personer siste 5 år.

 6. Selv om andelene lesbiske, homofile og bifile som rapporterer om selvmordsforsøk er over dobbelt så høye som blant heterofile, gir Uni Helses undersøkelse et mindre dramatisk bilde enn det som framkom i NOVAs rapport fra 1999. Andelene som hadde forsøkt å ta sitt eget liv var 12 prosent blant lesbiske, 19 prosent blant bifile kvinner, 10 prosent homofile menn og 11 prosent blant bifile menn.

 7. Holdningsdelen av undersøkelsen viser at andelen i den norske befolkningen som har negative holdninger til lesbiske, homofile og bifile er relativt lav, og synkende blant menn.

 8. Menns holdninger har beveget seg merkbart i mer positiv retning. Selv om kvinner er gjennomgående mer positive, er det blant menn at forskerne finner den største endringen i positiv retning. For eksempel var det blant mennene 27 prosent som hadde negative holdninger til homofile menn i 2008, mot bare 16 prosent i 2013.

 9. Når det gjelder holdninger til transpersoner, uttrykker et mindretall i befolkningen negative holdninger. Andelene varierte en del etter hvilken gruppe av t-personer det var snakk om.

 10. Andelene som var positive til lesbiske og homofile foreldre er større i 2013 enn de var i 2008. Også her er endringen i positiv retning mest merkbar blant menn. En større andel menn er nå enige i at samfunnet er klart for at barn vokser opp med lesbiske og homofile foreldre og at slike barn klarer seg like godt som andre barn.

 11. I tillegg til de to kvantitative undersøkelsene, inneholder rapporten en grundig kvalitativ studie om hvorfor lesbiske, homofile og bifile i Norge skjuler sin seksuelle orientering i enkelte sammenhenger og situasjoner, basert på erfaringene til 246 lesbiske, homofile og bifile personer.

 12. Forskerne har dessuten samlet inn mer enn 60 historier om skeive liv i Norge i dag hvor de som har deltatt selv har valgt tema, omfang og tidshorisont. Historiene er åpent tilgjengelige fra prosjektets hjemmeside (http://lhb2012.no/).

Kontakter

Charlotte Lundgren
Mob.: 924 22 209

Lenker

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom