Kystverket

Ytterligere sikring av Northguider

Del

KV Svalbard har gjennomført en vellykket operasjon ved den havarerte tråleren Northguider i Hinlopen, og risikoen ved havaristen er dermed ytterligere redusert. – Arbeidet i Hinlopen har gitt oss ny kunnskap om operasjoner i så fjerntliggende, mørke og kalde områder, sier Rune Bergstrøm i Kystverket.

Foto: Kystverket/Kystvakten
Foto: Kystverket/Kystvakten

– Det har ikke vært gjennomført lignende operasjoner i så krevende farvann før som vi kjenner til. Veien blir til mens vi går, og vi møter stadig nye utfordringer i det kalde klimaet. I løpet av det siste toktet opplevde mannskapet en effektiv temperatur på ned mot -43 grader, sier Rune Bergstrøm, ansvarlig for operasjonen ved beredskapsavdelingen til Kystverket.

– Vi vurderte opprinnelig å starte fjerningen av havaristen i denne perioden, men etter en grundig vurdering av sikkerheten til innsatspersonellet og de utfordrende klimatiske forholdene på denne tiden av året ble det bestemt at havaristen skal fjernes i august. Det ustabile været vi har opplevd under denne operasjonen viser at vurderingen var riktig. En bergingsoperasjon i denne perioden kunne blitt meget utfordrende og risikofylt, og sannsynligheten er stor for at operasjonen hadde blitt avbrutt underveis, fortsetter Bergstrøm.

Ytterligere redusert risiko

Mannskapet har montert tre ulike systemer med posisjoneringsutstyr på havaristen, for å kunne følge med på eventuelle bevegelser. Disse kan også benyttes ved et eventuelt "worst case scenario", der havaristen blir tatt av isen og det blir behov for å lokalisere vraket. Det er også gjennomført tiltak som gjør det enklere å få tak i havaristen ved et slikt scenario.

I tillegg har mannskapet fjernet ytterligere avfall og potensielt forurensende utstyr fra havaristen.

– Arbeidet med havaristen i Hinlopen har gitt oss ny kunnskap om operasjoner i så fjerntliggende, mørke og kalde områder. Et godt samarbeid mellom mannskapet på KV Svalbard, Kystverket, rederiet, bergingsselskap, forsikringsselskapet og lokale bidragsytere fra Longyearbyen har vært helt essensielt for å løse utfordringene i det ekstreme klimaet, sier Bergstrøm.

Fortsetter arbeidet

Fremover skal det settes opp et overvåkningsprogram for havaristen og isforholdene i området. Rederiet og forsikringsselskapet jobber også videre med bergingsplanen i samarbeid med Kystverket, og forbereder bergingsoperasjonen som skal gjennomføres i august.

Representanter fra Kystverket, rederiet, forsikringsselskapet, bergingsselskapet og lokale bidragsytere fra Longyearbyen deltok i operasjonen sammen med mannskap fra KV Svalbard. KV Svalbard er spesialbygd for operasjoner i arktiske farvann, og har blant annet isbryteregenskaper.

Les mer om KV Svalbard her.

Kystverket fører tilsyn med skipseiers tiltak på havaristen, og samarbeider tett med rederiet som eier båten (Opilio AS), forsikringsselskapet (Gard), bergingsselskap og Sysselmannen på Svalbard om bergingsoperasjonen. Kystverket har gitt pålegg til skipseier om å fjerne havaristen, og sørge for tiltak mot akutt forurensing.

Nøkkelord

Kontakter

Rune Bergstrøm, seniorrådgiver i Beredskapsavdelingen, Kystverket.
Telefon: 474 62 153, E-post: rune.bergstrom@kystverket.no

Bilder

Foto: Kystverket/Kystvakten
Foto: Kystverket/Kystvakten
Last ned bilde
Foto: Kystverket/Kystvakten
Foto: Kystverket/Kystvakten
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom