WWF Verdens naturfond

WWFs ankesak til lagmannsretten: – Norsk ulveforvaltning er ulovlig

Del

Ulven i Norge er kritisk truet. Til tross for dette har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden på permanent lavt nivå.

Miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, Ingrid Lomelde. Foto:© Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond
Miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, Ingrid Lomelde. Foto:© Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond

I dag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett, etter etter at WWF Verdens naturfond i 2017 gikk til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. WWF tapte i Oslo tingrett. Saken skal vare frem til fredag 6. desember.

– Statens praksis skaper ikke tillit eller forutsigbarhet, men bidrar til et stadig økende konfliktnivå. Norge trenger en tydelig avklart, tillitsvekkende, konfliktdempende og forutsigbar rovdyrforvaltning. Det er statens ansvar. Et ansvar som i dag skyves fra skanse til skanse sammen med våre kritisk truede ville dyr, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

Ulv i Norge er totalfredet og oppført på Rødlisten som kritisk truet, med ekstremt høy risiko for å dø ut. Lovverket åpner, slik WWF ser det, kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv.

WWF vil med søksmålet utfordre hvorvidt et land kan utrydde, eller permanent holde på kritisk truet nivå, egne arter hvis disse artene finnes i levedyktige bestander i andre land.

Naturkrise - og flere ulv skytes

– Vi står midt i en naturkrise. Bevaring av ulven i Norge må sees i perspektiv av kampen for naturmangfold som pågår globalt. Det er pinlig at Norge, som vil fremstå som miljøledende, har en ulveforvaltning som tvinger bestanden ned til permanent kritisk truet nivå , sier Ingrid Lomelde.

Siden WWF saksøkte staten første gang har grensene fortsatt å tøyes for hvert år. I 2018 ble det for første gang åpnet for å skyte ut en hel flokk innenfor ulvesonen, også her uten skadepotensiale.

Trosser det svenske Naturvårdsverket

I år har rovviltnemndene vedtatt at det kan skytes ut flokker som også ligger under svensk forvaltning. Dette til tross for at det svenske Naturvårdsverket har bedt Norge om å ikke skyte disse flokkene. Dette vedtaket ligger nå til klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet og endelig avgjørelse kommer før jul.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, Ingrid Lomelde. Foto:© Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond
Miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, Ingrid Lomelde. Foto:© Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond
Last ned bilde

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er verdens største miljøorganisasjon. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom