WWF Verdens naturfond

WWF reagerer på at Senterpartiet overkjører rovviltnemndene

Del

I dag har Stortinget debattert en hastesak initiert av Senterpartiet som vil blokkere det de kaller en ‘snikutvidelse av ulvesonen’. Her har politikerne misforstått helt, sier Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Den midlertidige buffersonen er ikke er en utvidelse av ulvesonen.  

Rovviltnemndene har selv vedtatt å skjerme enkelte områder utenfor ulvesona fra lisensfelling. Dette har de gjort for å sikre at den genetisk viktige Elgå-ulven som har slått seg ned i Deisjøreviret ikke blir skutt under den pågående lisensjakta.  

WWF er ikke alltid enig med rovviltnemndene, men vi forholder oss til gjeldende forvaltningspraksis. Klima- og miljødepartementet er riktig instans for klager på vedtak som er gjort av rovviltnemndene. 

Senterpartiet har til nå vært tydelige på at vedtak fattet av rovviltnemndene ikke skal overprøves, i lokaldemokratiets navn. Med dette forslaget framstår det imidlertid som om Senterpartiet har gjort en helomvending. 

– Mens regjeringen har opprettholdt nemndenes vedtak, fremmer Senterpartiet nå et forslag for Stortinget som vil fullstendig overkjøre rovviltnemndene. Det å lytte til rovviltnemndene kun når de er enige med Senterpartiet er en måte å drive forvaltning på som er respektløs, udemokratisk og som kun bidrar til å drive opp konflikten, sier Karoline Andaur 

Senterpartiet bryter rovdyrforliket

– Med dette forslaget bryter Senterpartiet rovdyrforliket. Dersom forslaget får flertall i Stortinget, står rovdyrforliket i fare for å ryke, sier Karoline Andaur. 

WWF mener rovviltnemndenes vedtak er i tråd med lovverket, og også i tråd med avtalen Norge har med Sverige om å ivareta genetisk viktige individer for å sikre en mer levedyktig bestand av ulv i Skandinavia.  

Rovviltnemndene vet at Elgå-ulven er viktig for den sør-skandinaviske bestanden. Hvis denne ulven felles, vil det kunne medføre at vi på sikt trenger langt flere ulv i Norge for å sikre levedyktigheten i bestanden.  

– Dagens stortingsdebatt og forslaget fra Senterpartiet viser hvor viktig det er å få en rettsavklaring fra Høyesterett om norsk rovdyrforvaltning, avslutter Karoline Andaur. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Last ned bilde

Lenker

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom