GlobeNewswire

Workday ger arbetsgivare möjlighet att skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmiljö med nya VIBE™ lösningar

Dela

VIBE Central™ och VIBE Index™ ger viktiga insikter som hjälper organisationer att accelerera arbetet mot mångfald och tillhörighet och visa resultat

STOCKHOLM, Sweden, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, lanserar nu två nya lösningar - VIBE Central och VIBE Index, som ska hjälpa HR-chefer att främja initiativ inom tillhörighet och mångfald samt skapa en bättre VIBE – Value, Inclusion, Belonging och Equity – på arbetsplatsen. VIBE är Workdays lösning för att skapa en bra arbetsplats för alla. Workday använder för närvarande dessa lösningar för att stödja och hantera medarbetarupplevelser och driva positiv förändring internt. 

För företag som nyligen påbörjat sina satsningar inom tillhörighet och mångfald, utgör VIBE Central en grund med bästa-praxis-innehåll och rapporter som hjälper företagen att bedöma mångfalden samt se en tydlig representation av sin personal på ett och samma ställe. Med VIBE Index siktar Workday på att leverera världens mest omfattande index inom området, så att organisationer och företag kan mäta och jämföra jämlikhet, tillhörighet, mångfald samt inkludering, för att få en bättre förståelse om var fokus bör läggas.

Teknik som gör skillnad på arbetsplatsen
Det senaste tidens upprop mot rasism och social orättvisa har satt större fokus på ojämlikheter på arbetsplatsen, vilket fått organisationer att agera snabbare för att ta itu med ojämlikhet och främja mer inkluderande arbetsmiljöer. Många företag har agerat på detta område de senaste åren, men att behålla en diversifierad arbetskraft är fortfarande ett problem, vilket tyder på en bredare utmaning kring inkludering. Att spåra och rapportera mångfaldsdata är ett vanligt första steg, men att främja en inkluderande kultur kräver strategisk planering och åtgärder med tydlig avsikt, härrörande från en helhetssyn på tillhörighet och diversifiering inom hela organisationen.

För att verkligen kunna förstå sin personal, behöver arbetsgivare redogöra för de många identiteter och perspektiv som en anställd tillför, samt sträva mot ett objektivt och rättvist perspektiv gällande de erfarenheter som olika grupper inom organisationen har, detta för att identifiera var man bör fokusera sina insatser kompetensstrategiskt. Med Workday får organisationer insikt i var de står i dag och vad de bör göra för att skapa en mer mångsidig arbetsplats där alla känner sig inkluderade.

VIBE Central – insikt i sammansättningen av din personal och dess mångfald
VIBE Central tar all data som rör mångfald och inkludering till en central plats i Workday Human Capital Management (HCM), vilket gör det möjligt för organisationer att sätta mål och följa de framsteg som görs gentemot dessa. Företag kan bedöma, mäta, riktmärka och hantera mångfald samt inkludering utifrån variabler och perspektiv som de själva väljer, som exempelvis etnicitet och kön. VIBE Central kan till exempel visa att tio procent av kvinnorna i organisationen har befordrats under de senaste tre åren, och benchmark-data kan visa att befordringar för kvinnliga anställda ligger lågt under medianen jämfört med andra företag inom samma bransch.

Kunder kan dra nytta av förmågan att bedömda hur man hanterar kompetensutveckling av anställda samt medarbetarupplevelsen, inom områden som:

  • Anställning: Organisationer kan få en bättre förståelse för huruvida anställningsförfarandet är rättvist eller ej, eller om en viss grupp är över- eller underrepresenterad.

  • Befordran: Företagsledare kan titta på mätvärden för att avgöra om deras process gällande befordran är inkluderande, och sedan ta del av en successionsrapport för att mäta om planeringen av befordran sker på ett rättvist sätt.

  • Ledarskap: Företag kan titta på ledningsnivåer och successionsplanering för att jämföra planeringen med den faktiska mångfalden i ledningen, och för att se om mångfalden minskar från en ledningsnivå till en annan. Detta kan indikera ett behov av en mer målinriktad planering.

  • Personalomsättning:  Om anställnings- och befordringsrutiner bidrar till att öka mångfalden totalt sätt, men om personalomsättningen samtidigt är hög, kan HR-chefer behöva lägga än mer fokus på tillhörighet och inkludering.

VIBE Index: Mäter relativ prestanda i förhållande till fokus inom tillhörighet och inkludering
VIBE Index ger HR-chefer möjlighet att fastställa en strategi för inkludering och skapa en skräddarsydd plan som syftar till att driva positiv utveckling. Indexet mäter den relativa prestandan och resultaten av en organisations insatser gällande hantering och utveckling av personalen, även av ledarskapsutveckling och arbetskultur för att få fram en bild som visar nyckelmöjligheterna för positiv förändring. VIBE Index ger även poäng för den övergripande jämlikheten på arbetsplatsen.

VIBE Index använder sig av Workday Prism Analytics för att enkelt integrera externa datamängder, som data från medarbetarundersökningar, och genomför realtidsanalyser som ger djupgående insikter. Det är särskilt utformat för att ta itu med problem och luckor i befintlig mångfald, samt för inkluderingsindex och analysverktyg. VIBE Index levererar:

  • Insikter gällande tillhörighet och objektivitet: VIBE Index är banbrytande i att mäta tillhörighet och objektivitet tillsammans med mångfald och inkludering under en anställds hela anställning; andra index som för närvarande finns på marknaden mäter vanligtvis endast mångfald och inkludering.

  • Intersektionalitet: VIBE Index är ett av de första erbjudanden inom dessa frågor som använder sig av en kombination av olika element i en persons identitet som kan inkludera etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, samhällsklass, religion och kognitiv mångfald som ser till hela den anställdas situation, medan andra verktyg endast mäter en enda dimension. Kunder kan därmed, till exempel, specifikt jämföra asiatiska kvinnor och afrikanska män med avseende på ledarskap.

  • Utvärdering av jämlikhet och rättvisa: VIBE Index utvärderar var någonstans på arbetsplatsen det råder orättvisa för att sedan med hjälp av en karta identifiera var det finns störst möjlighet att driva positiv förändring. VIBE Index kan till exempel lyfta fram ojämlikheter i befordran och ledarskapsmöjligheter för asiatiska kvinnor i jämförelse med asiatiska och svenska män inom marknadsföring, och med hjälp av en karta indikera att det behövs ett större fokus på utveckling av de anställda för att öka chanserna för asiatiska kvinnor att uppnå ledarroller.

Kommentarer till nyheten:
”Varje ledare som arbetar med mångfald och tillhörighet står inför den enorma uppgiften att bygga och främja en mångsidig och inkluderande arbetsplats. Men de behöver djupare insikter än de produkter som finns idag kan erbjuda, för att kunna göra det effektivt. Datadriven teknik är avgörande för att mäta och spåra tillhörighet, jämlikhet, mångfald och inkludering och för att hjälpa oss att bättre förstå, samt för att förbättra, upplevelserna för alla grupper. Innovativa lösningar som VIBE Central och VIBE Index hjälper oss att nå de framgångar vi vill uppnå i vår strävan efter att skapa en mer rättvis arbetsplats,” säger Carin Taylor, chef för mångfald på Workday.

”Mångfald är ett komplext ämne och det finns många dimensioner gällande människors individualitet och identitet. Intersektionalitet är ett kraftfullt sätt att mäta mångfald och förbättra inkludering för många grupper. Workdays nya lösningar kommer att hjälpa företag att identifiera nya grupper inom arbetsteamet som behöver uppmärksamhet, och även ge företag mycket användbar information för att hitta insatser för mångfald och inkludering,” säger Josh Bersin, global industrianalytiker.

”VIBE Index kommer att fylla ett stort behov inom lösningar för mångfald och tillhörighet då det erbjuder omfattande data i kombination med analysdrivna insikter som levererar specificitet på en helt ny nivå. Med realtidsdata om en stor, heterogen grupp, och en unik förmåga att mäta gentemot resultat baserat på intersektion, kommer våra kunder att vara bättre rustade för att tillämpa ett mer datadrivet tillvägagångssätt som hjälper dem att på ett enkelt sätt följa upp på framsteg och, i slutändan, uppnå önskat resultat gällande tillhörighet och mångfald,” säger Pete Schlampp, vice VD för produktutveckling på Workday.

Tillgänglighet:

  • VIBE Central finns från den 12 september tillgängligt utan extra kostnad för Workday HCM-kunder. Fram till den 28 februari 2021 har Workday en kampanj som innebär att de ger de 300 första Workday HCM-kunderna riktlinjer för bästa praxis och konfigurationssupport.

  • VIBE Index-tjänsterna kommer att utnyttja Workday Prism Analytics och blir tillgängligt för kunder under första kvartalet av kalenderåret 2021.

Ytterligare information:

Om Workday: Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 60 procent av Fortune 50-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com.

Framåtblickande uttalanden:
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som bland annat, påstående om förväntat resultat och fördelar med Workdays erbjudande. Ord så som ”tro”, ”kan”, ”kommer att”, ”uppskatta”, ”fortsätta”, ”förutse”, ”tänka”, ”förvänta”, ”söka”, ”planera” ”projektera” och liknande utmärker denna typ av uttalanden, som kan komma att innehålla osäkerheter, risker och antagande. Om antaganden visar sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de citat som angivits. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, det som beskrivs och anges i våra ansökningar hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive formuläret 10-Q för skattekvartalet som sträckte sig till och med 31 juli 2020 samt framtida rapporter som vi kan komma att registrera hos SEC, vilket kan leda till att det faktiska resultatet skiljer sig från det förväntade.  Workday har ingen skyldighet till, och kommer inte att uppdatera sådana uttalanden i efterhand.

Icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats, i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga, kan komma att ändras och/eller inte levereras som planerat, eller inte alls. Kunder som köper tjänster från Workday, Inc. bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

© 2020 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday, Workday-logotypen, VIBE, VIBE Central och VIBE Index är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive innehavare.

För mer information:
Patrick Evenden, Workday
T: +44 (0) 797 19 14 990
E: patrick.evenden@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +(0) 46 734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Incap Corporation: Notification in accordance with Chapter 9, Section 10 of the Securities Market Act on a Change in Holdings (Nordea Bank Abp)23.11.2020 20:30:00 CETPress release

Incap Corporation Stock Exchange Release 23 November 2020 at 9.30 p.m. (EET) Notification in accordance with Chapter 9, Section 10 of the Securities Market Act on a Change in Holdings (Nordea Bank Abp) Incap Corporation has on 23 November 2020 received a notification in accordance with the Securities Market Act, according to which the total holdings of shares and votes of Nordea Bank Abp and the entities controlled by it (Nordea Life Assurance Finland Ltd and Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)) in Incap Corporation (FI0009006407) has decreased below 10 percent threshold. Shareholder: Nordea Life Assurance Finland Ltd and Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Position of previous notification: 14.7 % out of all shares and votes Date of change in holdings: 20 November 2020 Resulting situation on the date on which threshold was crossed: 581,835 shares, i.e. 10 % out of all shares and votes Incap Corporation's total number of shares amounts to 5,820,224 and each share has one vote. Af

EPH European Property Holdings Limited (EPH) announces plans to issue and offer up to 4,500,000 new ordinary shares23.11.2020 19:00:00 CETPress release

23 November 2020, Road Town, Tortola, BVI EPH European Property Holdings Ltd (the "Company"), an investment company listed on SIX Swiss Exchange which holds an extensive property portfolio with a total value of around USD 1.3 billion across Europe, announces its intention to issue and offer up to 4,500,000 new ordinary shares for a consideration equaling the last reported net asset value (as per 30 June 2020) in the amount of USD 38.82 per share (the "Offer Shares"). EPH will hold a virtual conference on Monday, 30 November 2020 at 3 pm CET to explain details of the capital increase and the company's strategy. You are welcome to register for this event. Please contact corporatefinance@valartis.chto receive dial-in data. The proceeds from the issue of the Offer Shares will be used for funding our future growth through, including, without limitation, the following: acquisition of additional income generating or to be developed commercial properties and investments in our existing real es

Idorsia announces positive results of the two Japanese registration studies with clazosentan23.11.2020 17:45:10 CETPress release

Clazosentan demonstrates significant reduction of vasospasm-related morbidity and all-cause mortality in patients following aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH)Clazosentan demonstrates significant reduction of all-cause morbidity and mortality in patients following aSAH in a pre-planned pooled analysis of data from both studies.Idorsia Japan to file New Drug Application (NDA) with the Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) in the first half of 2021Global Phase 3 study “REACT” investigating the efficacy and safety of clazosentan for the prevention of clinical deterioration due to vasospasm-related delayed cerebral ischemia in adult patients following aSAH continues to actively recruit Allschwil, Switzerland – November 23, 2020 Idorsia Ltd (SIX: IDIA) today announced positive top-line results of the Japanese registration program investigating clazosentan in adult Japanese patients post-aSAH. The program consisted of two double-blind, randomized, placebo-controlle

Saniona rapporterar positiva topline-resultat från den öppna förlängningen av Fas 2-studien med Tesomet mot hypotalamisk fetma23.11.2020 17:00:00 CETPressemelding

PRESSMEDDELANDE 23 november 2020 Tesomet tolererades väl av patienterna med hypotalamisk fetma under hela den 48 veckor långa studien (24 veckor dubbelblind del följt av 24 veckor öppen förlängning). Inga kliniskt betydelsefulla skillnader kunde noteras avseende hjärtfrekvens eller blodtryck och samtliga patienter som påbörjade den öppna förlängningsstudien slutförde också studien.De patienter som fick Tesomet under hela den 48 veckor långa studietiden påvisades statistiskt signifikanta och kliniskt meningsfulla minskningar av kroppsvikt och midjeomfång från baseline till vecka 48, liksom förbättrad glykemisk kontroll. De förbättringar som observerades under den första dubbelblinda delen av studien bibehölls under hela den senare öppna förlängningsstudien. Även för de patienter som fick placebo under den dubbelblinda delen av studien och sedan Tesomet under den öppna förlängningsstudien påvisades minskningar av kroppsvikt och midjeomfång efter övergången till Tesomet.Saniona kommer att

Saniona Reports Positive Topline Results from Tesomet Phase 2 Open-Label Extension Study in Hypothalamic Obesity23.11.2020 17:00:00 CETPress release

PRESS RELEASE November 23, 2020 Tesomet was well-tolerated in hypothalamic obesity patients throughout the duration of the 48-week trial (24 week double-blind [DB] followed by 24 week open label extension [OLE]), with no clinically meaningful differences in heart rate or blood pressure observed. All patients who entered the OLE study completed it.Patients receiving Tesomet for the full 48 weeks of the study demonstrated statistically significant and clinically meaningful reductions in body weight and waist circumference from baseline to Week 48, as well as improvements in glycemic control. Improvements observed in the DB period of the study were maintained over the duration of the OLE period. Patients who received placebo in the DB period of the study and were subsequently switched to Tesomet for the OLE period also achieved reductions in body weight and waist circumference after being switched to Tesomet.Saniona to host webcast with Dr. Ulla Feldt-Rasmussen on Tuesday, 24 November 202

Incap Corporation: Notification in accordance with chapter 9, section 10 of the securities market act on a change in holdings (Oy Etra Invest Ab)23.11.2020 16:30:00 CETPress release

Incap Corporation Stock Exchange Release 23 November 2020 at 5.30 p.m. (EET) Notification in accordance with Chapter 9, Section 10 of the Securities Market Act on a Change in Holdings (Oy Etra Invest Ab) Incap Corporation has on 23 November 2020 received a notification in accordance with the Securities Market Act, according to which the total holdings of shares and votes of Erkki Etola and the entities controlled by him (Tiiviste-Group Oy and Oy Etra Invest Ab) in Incap Corporation (FI0009006407) has increased over 20 percent threshold. Shareholder: Erkki Etola and entities controlled by him Position of previous notification: 19.20 % out of all shares and votes Date of change in holdings: 20 November 2020 Resulting situation on the date on which threshold was crossed: 1,327,333 shares, i.e. 22.81 % out of all shares and votes Incap Corporation's total number of shares amounts to 5,820,224 and each share has one vote. After November 20, 2020, Erkki Etola's direct holding of shares and v