Rambøll

Webinar - Hvordan rigge brukermedvirkning i store byggeprosjekter?

Del

Når et enormt byggeprosjekt pågår over mange år og har konsekvenser for en hel by. Hvordan sørger du da for brukerinvolvering underveis, før bygget er tegnet, og ikke minst i løpet av en lang og kompleks reise på vei mot innflytting?

Med utgangspunkt i brukerinvolveringen i campusutvikling ved NTNU i Trondheim, hvor NTNUs spredte fagmiljø i byen innen 2029 samles i én bynær campus i området rundt Gløshaugen, vil Lars Jarle Nore,  prosjektdirektør i Rambøll/Henning Larsen sammen med Anne Sarto, arkitekt og partner i byrået mtre, onsdag 22. september i et eget webinar om brukerinvolvering, åpne verktøykassen for hvordan en lykkes med brukerinvolvering i store byggeprosjekter.

–I verktøykassen skal det være med en metodikk i for å organisere prosjektet ditt. NTNU er et digert prosjekt, med en veldig kompleks struktur, og ikke minst et tidsløp som strekker seg over lang tid.

I en slik brukerinvolvering er det særlig utfordrende å klare å holde på deres interesse, motivasjon og engasjement. Vi må unngå å trøtte ut brukerne i prosjekter som går over flere år. Derfor er det så viktig at vi klarer å gjøre medvirkningen både interessant og forståelig, ikke minst i en tidligfase hvor det er mest ord, bobler og diagrammer.

Programgrunnlaget som skapes i brukerprosessen er helt essensielt grunnlag for prosjekteringen, forteller Lars Jarle Nore.

Planleggingen av det 137 000 m2 store Campus NTNU har i all hovedsak foregått heldigitalt i den tidlige fasen.Alle brukermøter har vært digitale. Det å skape engasjement og medvirkning i et så komplekst prosjekt med mange deltagere har krevd at vi tenker helt nytt i organisering og gjennomføring av brukerworkshops, sier Anne Sarto.

Veien vår videre handler om å splitte ulike deler ned til størrelser som igjen kan håndteres i enkeltgrupper og likevel gi en oversikt når en summerer og genererer det opp.

I webinaret "Brukermedvirkning i utforming av pedagogiske arealer", får du også høre hvordan Universitetet i Bergen har arbeidet med visjoner for fremtidens læringsarealer, og ikke minst får du hrøe hvordan Oslobygg tenker rundt visjoner og planer for kommende skolebygg. 

Mer om webinaret og påmelding finner du her: Brukermedvirkning Webinar (ramboll.com) 

Dette webinaret tar utgangspunkt i hvorfor- og hvordan vi kan tilrettelegge for brukermedvirkning i utformingen av fremtidens pedagogiske arealer. Tilretteleggelse for medvirkning i utforming av prosjektene i både tidligfase, detalj- og gjennomføringsfasen er viktig for å oppnå ønsket effekt og sørge for at prosjektene når sine mål. 

Webinaret passer for alle som jobber med undervisningsbyggsektoren - fra byggherrer til entreprenører, eller de som har sitt arbeidssted ved universitet og skoler.

Bilder

Last ned bilde
Lars Jarle Nore, sivilarkitekt og markedssjef Arkitektur og plan, Henning Larsen
Lars Jarle Nore, sivilarkitekt og markedssjef Arkitektur og plan, Henning Larsen
Last ned bilde
Anne Sarto, partner og arkitekt MAA i mtre.
Anne Sarto, partner og arkitekt MAA i mtre.
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Rambøll med omfattende kontrakt for Vann- og avløpsetaten i Oslo30.9.2021 11:30:00 CEST | Pressemelding

Når Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann og redusere sårbarheten, skal Rambøll gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene. Prosjektene vil sikre en trygg vannforsyning til Oslos befolkning, også ved svikt i dagens vannforsyning. Dette gjøres ved å bygge en fullgod reservevannforsyning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom