Vossloh Nordic Switch Systems AB

Vossloh vinner rammeavtale om sporveksler i Norge

Del

Vossloh Nordic Switch Systems AB, Nordens ledende leverandør innen sporteknologi, har vunnet en omfattende rammeavtale med Bane NOR.

Leveransen starter allerede i tredje kvartal 2021. Kontrakten har en initial løpetid på to år, men har forlengelsesopsjoner for ytterligere seks år – frem til 2029. Ordrevolumet anslås å ha en verdi på over EUR 80 millioner for hele kontraktstiden.

– Rammeavtalen har strenge bærekraftskriterier, og vi er derfor svært glade over at vi klarte å overbevise Bane NOR også på dette området, og at vi dermed kan videreføre vår lange og gode forretningsrelasjon, sier Bertrand Gryspeert, administrerende direktør i Vossloh Nordic Switch Systems AB.

Bane NOR forvalter det totalt 4200 kilometer lange jernbanenettet i Norge, og avtalen med Vossloh omfatter først og fremst levering av sporveksler for konvensjonelle jernbanelinjer samt utvikling av et nytt sortiment for linjer med høyere aksellast.

Digitalisering og prediktivt vedlikehold

– Rammeavtalen understreker vår sterke markedsposisjon i Nord-Europa, og det nære samarbeidet med Bane NOR åpner også for ytterligere vekstpotensial hos oss, sier Bertrand Gryspeert.

I årene som kommer, planlegges det betydelige investeringer innen digitalisering og databasert overvåking av det norske jernbanenettet.

– Med vår systemiske forståelse av jernbanen og en unik produkt- og serviceportefølje er vi den perfekte partneren når det gjelder tilstandsbasert preventivt og prediktivt vedlikehold, sier Bertrand Gryspeert.

I avtalen inngår også levering av prefabrikkerte sporvekselmoduler på spesielle vekseltransportvogner. Disse vil bli levert just-in-time fra Vosslohs fabrikker. Avtalen omfatter dessuten et omfattende utvalg av reservedeler til alle eksisterende sporveksler i det norske jernbanenettet.

Virksomhet i over 85 land

Vossloh er et globalt foretak med heldekkende kompetanse innen alt som gjelder moderne sporteknologi, og Vosslohs produkter brukes i over 85 land. Konsernet er organisert i tre divisjoner – Core Components, Customized Modules og Lifecycle Solutions. Vossloh Nordic Switch Systems inngår i divisjonen Customized Modules med virksomhet i Ystad og Örebro. I Sverige har Vossloh Nordic Switch Systems en personalstyrke på cirka 150 personer som har spesialisert seg på utvikling, produksjon og distribusjon av sporveksler.

Om Bane Nor

  • Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
  • Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet samt trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.
  • Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.
  • Bane NOR har om lag 3500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.
  • Les mer på banenor.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Vossloh Nordic Switch Systems AB

Vossloh Nordic Switch Systems AB
Vossloh Nordic Switch Systems AB
Box 1512
271 00 Ystad

+46(0)10-160 11 00http://www.vossloh-nordic.com/

Vossloh Nordic Switch Systems AB er Nordens ledende leverandør og et av verdens ledende foretak innen sporveksler og sporteknologi. Vi tilbyr heldekkende kompetanse og ressurser innen alt som gjelder moderne sporteknologi – fra prefabrikkerte høyhastighetsveksler og skreddersydde sporsystemer til et komplett tilbehørs- og vedlikeholdsprogram.

 

Les mer på vossloh-nordic.com