Vontobel

Vontobel går inn på det norske markedet for sammensatte investeringsprodukter – utvider sin tilstedeværelse i Norden

Del

I dag lanserer Vontobel en rekke produkter i Norge, og fortsetter veksten i de nordiske markedene. Investeringsselskapet er en av de ledende europeiske aktørene i Norden. Vontobels tilbud i Norge er rettet mot både private og institusjonelle kunder.

Vontobel har vært en ledende leverandør av gearede og sammensatte produkter Sveits i mange år og har blitt etablert som en av de beste leverandørene på dette området i Europa løpet av de siste fem årene. Vontobel har gått inn det svenskefinske og danske markedet de siste årene. I dag er Vontobel den største megleruavhengige leverandøren av denne type produkter i Norden. 

Vontobel gjør sin markedsdebut i Norge ved å tilby bull & bear-sertifikater offentlig på Nordic Growth Market (NGM). Bull & bear-sertifikater tilbyr en enkel og effektiv måte å tjene på stabile trender – enten i stigende eller fallende markeder. De gjør det ved å utnytte den daglige prisutviklingen til et referanseinstrument, for eksempel en aksje eller en indeks. 

Produkttilbudet gir private og institusjonelle investorer i Norge mulighet til å gjennomføre selvstendige handelsstrategier i samsvar med deres individuelle risikoprofil. Gearedeprodukter er egnet for aktive investorer og gjør dem i stand til å handle et bredt utvalg av aktivaklasser i både Bull- og Bear-scenarioer. Den mer risikovillige aksjeinvestoren bruker disse produktene for porteføljebeskyttelse. 

Vekststrategi 

Vontobel har til hensikt å gradvis utvide sitt produktspekter med tillegg av flere produkter som sporingssertifikater som gjenskaper transparente og regelbaserte strategier, sektorer eller megatrender som ETFer eller fond. Videre har Vontobel til hensikt å utvide sin fremtidige norske produktportefølje med minifutures og turbo-warranter. Denne typen produkter er ganske populære i Sverige og Finland og inkluderer et knock-out-nivå. Produktene gjør det mulig for investorer å gjøre swing trading og sette opp langsiktige gearede porteføljeposisjoner. 

Sammensatte investeringsprodukter gir fordeler fremfor tradisjonelle investeringer, da investoren har muligheten til å kombinere ulike aktivakategorier og en rekke risiko- og avkastningsprofiler. Produktene gir investorer muligheten til å investere i et bredt spekter av markeder, aksjekursindekser og sektorer, råvarer og valutaer som normalt ikke er tilgjengelige for private investorer. Videre tillater gearing-komponenten i disse produktene at investorer kan investere mer effektivt med mindre kapital. 

"Vi ser en sterk etterspørsel etter sammensatte og gearedeprodukter – spesielt bull & bear-sertifikater – blant private investorer og institusjonelle kunder i Norge. Dette, kombinert med vår mangeårige kompetanse innen denne produktkategorien, skaper ideelle forutsetninger for Vontobels inntreden på det norske markedet for sammensatteprodukter," forklarer Heiko Geiger, Head Flow Products Distribution i Bank Vontobel Europe AG. 

Med et innledende tilbud på mer enn 600 bull & bear-sertifikater på indekser, råvarer og ledende norske, europeiske og amerikanske aksjer, vil investorer kunne gjennomføre sine individuelle handelsstrategier. I tillegg til taktiske investeringer med gearingved bruk av spesifikke markedsmuligheter, kan norske investorer også bruke Bear-sertifikater for å beskytte aksje- og fondsporteføljene sine. Vontobel gir markedsadgang til ulike aktivaklasser med lange og korte posisjoner og personlige risikonivåer. Dette gjør det mulig for privatkunder å investere med samme grad av finesse som profesjonelle investorer. 

"Å utvikle og selge gearede og sammensatte produkter er blant Vontobels kjernekompetanser. Vi har 30 års erfaring i denne sektoren. Investorer kan stole på vår dype kunnskap, suksessrike plattformstrategi og ledende marketmakerposisjon. Vårt integrerte handelsmiljø, kostnadseffektive prosesser og innovative plattformer er nøkkelfaktorer som driver vår europeiske suksess," forklarte Geiger. 

Bank Vontobel Europe AG vil være ansvarlig for distribusjon, prissetting og handel av de sammensatte produktene. Utsteder er Vontobel Financial Products GmbH i Tyskland. 

 

Vontobel 

Hos Vontobel former vi aktivt fremtiden. Vi skaper og forfølger muligheter med besluttsomhet. Vi mestrer det vi gjør – og vi gjør bare det vi mestrer. Slik får vi kundene våre i forkant. Som en globalt aktiv investeringsforvalter med sveitsiske røtter spesialiserer vi oss på formuesforvaltning, aktiv kapitalforvaltning og investeringsløsninger. Vi utnytter teknologiens kraft for å levere en individuell kundeopplevelse av høy kvalitet og for å distribuere vår investeringsekspertise på tvers av flere plattformer og økosystemer. Vi gir våre ansatte mulighet til å ta eierskap til arbeidet sitt og bringe muligheter til live. Vi gjør det basert på overbevisningen om at vellykket investering begynner med antakelsen om personlig ansvar. Vi gransker kontinuerlig våre prestasjoner mens vi streber etter å overgå forventningene til kundene våre. De registrerte aksjene til VontobelHolding AG er notert på SIX Swiss Exchange. Vontobel-familienes nære bånd til selskapet garanterer vår selvstendighet. Vi anser den resulterende friheten som en forpliktelse til også å ta vårt samfunnsansvar. Per 30. juni 2021 hadde Vontobel 303,3 milliarder CHF i totale klientaktiva. Rundt om i verden og på hjemmemarkedet vårt betjener vi våre kunder fra 26 lokasjoner. 

  

Juridisk informasjon 

Denne pressemeldingen er gitt kun for informasjonsformål og er uttrykkelig ikke rettet mot personer hvis nasjonalitet eller bosted forbyr tilgang til slik informasjon på grunn av eksisterende lovgivning. Informasjonen og synspunktene i den utgjør ikke en forespørsel, tilbud eller anbefaling om å bruke en tjeneste, kjøpe eller selge investeringsinstrumenter eller utføre andre transaksjoner. Fremtidsrettede utsagn innebærer i sin natur generelle og spesifikke risikoer og usikkerhetsmomenter. Det skal bemerkes at det er en risiko for at prognoser, spådommer, anslag og resultater beskrevet eller underforstått i fremtidsrettede utsagn kan vise seg å være ukorrekte. 

 

Vontobel Holding AG 

Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich  

Switzerland 

T +41 58 283 71 11  

vontobel.com 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Vontobel

Vontobel
Gotthardstrasse 43


Vontobel 

Hos Vontobel former vi aktivt fremtiden. Vi skaper og forfølger muligheter med besluttsomhet. Vi mestrer det vi gjør – og vi gjør bare det vi mestrer. Slik får vi kundene våre i forkant. Som en globalt aktiv investeringsforvalter med sveitsiske røtter spesialiserer vi oss på formuesforvaltning, aktiv kapitalforvaltning og investeringsløsninger. Vi utnytter teknologiens kraft for å levere en individuell kundeopplevelse av høy kvalitet og for å distribuere vår investeringsekspertise på tvers av flere plattformer og økosystemer. Vi gir våre ansatte mulighet til å ta eierskap til arbeidet sitt og bringe muligheter til live. Vi gjør det basert på overbevisningen om at vellykket investering begynner med antakelsen om personlig ansvar. Vi gransker kontinuerlig våre prestasjoner mens vi streber etter å overgå forventningene til kundene våre. De registrerte aksjene til VontobelHolding AG er notert på SIX Swiss Exchange. Vontobel-familienes nære bånd til selskapet garanterer vår selvstendighet. Vi anser den resulterende friheten som en forpliktelse til også å ta vårt samfunnsansvar. Per 30. juni 2021 hadde Vontobel 303,3 milliarder CHF i totale klientaktiva. Rundt om i verden og på hjemmemarkedet vårt betjener vi våre kunder fra 26 lokasjoner. 

Følg pressemeldinger fra Vontobel

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Vontobel på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.