Volkswagen

Volkswagen ID.3 blir karbonnøytral

Del

ID.3 er starten på en ny æra – også innen bærekraftig bilproduksjon. Den elektriske bilen fra Volkswagen blir den første som er karbonnøytral gjennom både produksjon og livsløp. Her forklarer vi hvordan.

ID.3 blir CO2-nøytral
ID.3 blir CO2-nøytral

Mål: Volkswagenkonsernet har forpliktet seg til å følge målene i Paris-avtalen, og hele konsernet skal være CO2-nøytralt innen 2050

  • Middel: Konsekvent strategi for elektrifisering av modellparken, nå konkretisert med ID.3
  • Prinsipper for bærekraft: CO2-nøytralitet er en viktig faktor i hele verdikjeden fra underleverandører, produksjon, bruk på veien og til resirkulering

For å oppnå karbonnøytralitet, etterstreber Volkswagen tre prinsipper. For det første kuttes alle CO2-utslipp der det er mulig, på en bærekraftig måte. For det andre legger  Volkswagen om energiforsyningen til produksjon og ladeinfrastruktur til å være basert på fornybare energikilder. For det tredje kompenserer Volkswagen for uunngåelige utslipp.

Oppsummert i en setning: Avkarbonisering kan oppnås dersom CO2-utslipp kuttes konsekvent, og at alle unngåelige utslipp kompenseres for gjennom klimaprosjekter.

For at dette virkelig skal gi mening, tar Volkswagen sikte på å oppnå karbonnøytralitet gjennom hele livssyklusen til en bil. Eksperter kaller dette livssyklusanalyse, på engelsk: «Life Cycle Assessment» (LCA).

Å oppnå bærekraftig mobilitet er kompleks prosess, som krever en helhetlig tenking. LCA deler produksjonen og bruken av en bil inn i fire faser. Den første er forsyningskjeden av deler, deretter produksjonen av bilen, bruken er tredje fase og resirkulering den fjerde.

Ved hjelp av LCA finner Volkswagens eksperter såkalte «hot-spots» i produksjonen – der de høyeste utslippene av CO2 er. Når det gjelder ID.3, skiller batteriet seg ut med over 40% av CO2-utslippene. Det er derfor grunn til å studere batteriproduksjonen spesielt.

Kontroll over forsyningskjeden

Utfordringen er at Volkswagen ikke produserer batteriet selv. I dette tilfellet må derfor Volkswagens eksperter undersøke den såkalte forsyningskjeden, inkludert utvinning og produksjonen av materialer og komponenter som inngår i høyvoltsbatteriet. Her har Volkswagen indentifisert et potensial for CO2-reduksjon på 33%, og enda mer er mulig på lenger sikt.

Batteriproduksjonen er også energikrevende. Dette er grunnen til at produksjonen av en elektrisk bil har høyere CO2-utslipp enn en bil med forbrenningsmotor – i snitt 1,5 ganger høyere. Konsekvent klimatenkning må derfor starte tidlig. Optimering av batteriproduksjonen er åpenbar: Dersom fornybar energi brukes til å produsere batteriene, vil klimaavtrykket reduseres kraftig.

Battericellene til ID.3 er produsert av det koreanske selskapet LG Chem. De produserer cellene i Europa, og investerer i et produksjonsanlegg i Polen. Volkswagen ble enige med LG Chem langt tilbake i tid om at bare sertifisert grønn energi skulle brukes til å produsere battericellene. CO2-utslippende fra denne viktige «hot-spot»-en er dermed redusert til nesten null.

CO2-reduksjon i produksjonen

Andre viktige fokus har vært stålproduksjonen og produksjonen av de elektriske motorene. Når det gjelder stål, kan komplekse prosesser gi innsparinger på 70% innen noen få år. Når de gjelder de elektriske motorene, bruker Volkswagen resirkulert aluminium i motorhuset. Sparepotensialet i dette, sammen med andre tiltak, er ikke mindre enn 50%.

Det genereres også CO2-utslipp fra produksjon av andre komponenter, karosseripressingen, lakkavdelingen og i sluttmontasjen. ID.3 produseres ved Volkswagens fabrikk i Zwickau. Her bygges nå hele fabrikken om til produksjon av elektriske biler, med en produksjonskapasitet på 330 000 kjøretøy i året når siste byggetrinn er fullført i 2021.

For å kunne produsere et slikt volum på en bærekraftig måte, er fabrikken optimert i årevis. I midten av 2019 var resultat av gjennomførte tiltak en reduksjon av CO2-utslipp på 66% sammenlignet med 2010. Fabrikken er for eksempel forsynt med grønn energi fra TÜV-sertifiserte Volkswagen Kraftwerks GmbH. Her produseres den elektriske energien med vannkraft, vindkraft og solenergi. I tillegg har Zwickau en egen termisk kraftstasjon som drives med naturgass. Denne har en meget stor tilleggsfunksjon: Den dekker også 70% av fabrikkens oppvarmingsbehov.

Nye bygninger på fabrikksområdet settes opp etter de siste energisparingsdirektivene, for å minske det elektriske forbruket og forbruket av vann og varme. Bruken av naturgass er også kraftig redusert, for eksempel ved å bruke den termiske energien etter forbrenning i lakkverkstedet.

Klimakompensering

Utslippene som ikke kan unngås i Zwickau, blir kompensert for gjennom klimaprosjekter. Volkswagen er aktive i skogbeskyttelse og prosjekter for gjenoppbygning av skog i tropiske områder. Prosjektene er sertifisert etter de høyeste internasjonale standardene: «The Verified Carbon Standard» (VCS), «Climate Community and Biodiversity Standard» (CCB) og «Gold Standard».

Med det første prosjektet «Katingan Mataya Forest Protection Project» på den indonesiske øya Borneo, kompenserer Volkswagen de foreløpig uunngåelige utslippene ID.3 står for, før den blir levert til kundene.

I «Katingan Mataya Forest Protection Project» samarbeider Volkswagen med Permian Global, en prosjektutvikler som er rettet inn mot beskyttelse og gjenoppbygning av tropiske skoger. Prosjektet sikrer 149 800 hektar skog på karbonrik torvjord.

CO2-nøytral på veien

I bruk er ID.3 helt utslippsfri – så sant den lades med elektrisitet fra fornybare kilder. Derfor tilbyr Volkswagens datterselskap Elli miljøvennlige ladeløsninger, basert på Volkswagen Natrustrom. Her kommer 100% av energien fra fornybare kilder. Dette gjør det vesentlig enklere for kunder på det europeiske kontinentet å lade bilen karbonnøytralt hjemme.

Langs veiene kan kundene benytte seg av ladeinfrastrukturen til Ionity, der Volkswagen er deleier. Innen 2020 vil Ionity ha bygget 400 ultraraske ladestasjoner langs Europas største trafikkårer. De kan også tilby 100% fornybar energi – så sant det er tilgjengelig i de respektive landene.

Bærekraftig betyr også holdbar. At Volkswagen gir garanti på ID.3-batteriene i 8 år eller 160 000 km, viser at de skal få et langt liv.

Verdifulle resursser ved reisens slutt

Resirkulering av et kjøretøy etter endt livsløp er en kompleks prosess, som Volkswagen også har engasjert seg i. Forskningsprosjektet «LithoRec» ble lansert i 2009 for å studere resirkulering av litium-ion-batterier. Nå bygges det en pilotlinje for resirkulering av slike batterier i Volkswagens fabrikk i Salzgitter.

Målet er å optimere resirkuleringsprosessen og ytterligere å redusere karbonavtrykket fra batteriproduksjonen ved gjenbruk av materialer. Resirkuleringen konstrueres som en lukket krets (closed-loop). Volkswagen arbeider også med gjenbruk av høyvoltsbatterier i stasjonære installasjoner. Dette vil også forbedre kjøretøyenes CO2-balanse.

For å oppnå klimanøytral mobilitet på lang sikt, peker alle pilene hos Volkswagen mot elektrifisering. Derfor er ID.3 en pionér for bærekraftig mobilitet.

https://www.youtube.com/watch?v=a_P2StRPFwE

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Volkswagen

Volkswagen
Volkswagen
Frysjaveien 31b
0609 Oslo

240 33 300http://www.volkswagen.no

Følg saker fra Volkswagen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Volkswagen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Volkswagen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom