Humanistene

Voksne for Barn og Humanistene krever større innsats mot barnefattigdom

Del

– En ny regjering må sette barna først, sier Voksne for Barn og Humanistene. De stiller fem krav til regjeringen på vegne av barn og unge.

Generalsekretær Signe Horn, Voksne for Barn. Foto: Bo Mathisen
Generalsekretær Signe Horn, Voksne for Barn. Foto: Bo Mathisen

– Ett av syv barn i Norge spiser ikke i løpet av en skoledag. Dette er lett å fikse ved å innføre et næringsrikt, gratis skolemåltid. Hovedgrunnen til at barn ikke spiser på skolen er at de mangler tilgang på mat, forteller generalsekretær Signe Horn i Voksne for Barn.

Organisasjonene trekker frem skolematen som tiltaket det er lettest å gjøre noe med raskt. Flere kommuner har allerede innført ulike ordninger med skolemat, men det er ikke en prioritet i flertallet av norske kommuner.

– Et sunt kosthold er grunnleggende for barnets helse og velvære. Et godt måltid midt på dagen hjelper barna å holde konsentrasjon og humør oppe gjennom skoledagen. Gratis skolemat er et godt tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller, samtidig som det også bedrer forutsetningen for læring og bidrar til et godt skolemiljø for alle. Det er rett og slett et politisk kinderegg, sier Horn.

Gratis skolemat er et av fem krav som Voksne for Barn og Humanistene stiller. Hele kravlista er som følger:

  1. Innføre gratis, næringsrik skolemat.
  2. Indeksregulere barnetrygden for alle barn samt holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosiale stønader.
  3. Innføre gratis barnehage og SFO.
  4. Styrke og videreutvikle fritidskortet, som dessuten må inkludere utstyr og transport.
  5. Styrke barnefaglig kompetanse i NAV og gi NAV et tydeligere ansvar for hele familiens levekår.

Generalsekretær Børre Sørdahl i Humanistene sier at fattigdom er en av de største risikofaktorene for psykiske helseplager. Sannsynligheten for å utvikle angst, depresjon og atferdsproblemer er seks ganger høyere hos barn som vokser opp i økonomisk utsatthet, enn for andre barn.

Forskning viser at fattigdom er en risikofaktor som kan få betydning for blant annet språkutvikling, skolegang og utdanning, helse og hvordan livet blir som voksen.

– Å vokse opp med dårlig familieøkonomi har konsekvenser her og nå, men også for barnets muligheter videre i livet. En stor andel av de ungdommene som faller utenfor har vokst opp i en lavinntektsfamilie, og det er disse ungdommene som sliter mest med å bli en del av fellesskapet igjen, sier Sørdahl.

Organisasjonene er bekymret over utviklingen de siste årene. Antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge er doblet siden år 2000. I dag vokser 10% av norske barn opp i en lavinntektsfamilie. Og de ser at forskjellene øker.

– Ved å innføre gratis barnehage og SFO, øke barnetrygden i tråd med prisvekst og sikre at barnetrygden når frem til barna, sørger man også for en bedre og tryggere oppvekst, hvor vi er nærmere målet om små forskjeller og like muligheter for alle barn. Vi forventer at regjeringen nå tar grep, avslutter generalsekretærene Signe Horn i Voksne for Barn og Børre Sørdahl i Humanistene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalsekretær Signe Horn, Voksne for Barn. Foto: Bo Mathisen
Generalsekretær Signe Horn, Voksne for Barn. Foto: Bo Mathisen
Last ned bilde
Generalsekretær Børre Sørdahl, Humanistene. Foto: Thomas Brun NTB / Kommunikasjon
Generalsekretær Børre Sørdahl, Humanistene. Foto: Thomas Brun NTB / Kommunikasjon
Last ned bilde

Lenker

Om Humanistene

Humanistene
Humanistene
Fredensborgveien 22G
0177 Oslo

2189 9910https://humanistene.no/

Humanistene vil bidra til å sette dagsorden i Norge. Fordi et humanistiske perspektiv er viktig i norsk samfunnsliv. For å bli hørt er det viktig at vi er tydelige på hva vi tenker og mener. Vi ønsker en nyansert debatt med plass til mangfold og dialog. Det er for få spørsmål og for mange svar i verden – og de fleste tanker har ennå ikke vært tenkt..!

Følg pressemeldinger fra Humanistene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Humanistene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Humanistene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom