Det Norske Travselskap

Vinneren av Oslo Grand Prix 2018 har avlagt positiv dopingprøve

Del

Hesten Urlo dei Venti har avlagt positiv A-prøve på triamcinolonacetonid etter Oslo Grand Prix på Bjerke Travbane søndag 10. juni 2018. B-prøven er sendt til et annet laboratorium for analyse.

Det ble tatt både blod- og urinprøve av Urlo dei Venti etter seieren i Oslo Grand Prix, og begge prøvene inneholder triamcinolonacetonid. Triamcinolonacetonid er et potent glukokortikoid («kortison») med depoteffekt som har langvarig betennelsesdempende virkning.

Urlo dei Venti er, i henhold til DNTs Dopingreglement § 19 (2), ilagt 90 dagers startforbud gjeldende fra 6.juli 2018, jf. § 19 (3). Hesten må i tillegg avlegge en negativ C-prøve, jfr. § 19 (3) c).

Saken er under utredning, og onsdag formiddag var representanter fra DNT og «Utvalg for Utredning av Dopingsaker» (UUD) på besøk på gården Allevamento dei Venti i San Giuliano Terme like nord for Pisa, der Urlo dei Venti står oppstallet. Ansvarlig innmelder er travtrener Gennaro Casillo. Saken vil etter hvert bli oversendt Skandinavisk Dopingkomité for videre vurdering.

Hestens eier, Stefano Simonelli, har ønsket å gi følgende uttalelse i anledning saken:

«Jeg kan ikke forstå hvordan Urlo dei Venti kan ha testet positivt for triamcinolonacetonid, og er veldig lei meg for det som har hendt. Jeg vil samarbeide med DNT etter beste evne for å finne ut hva som har skjedd.»

Dersom B-prøven bekrefter funnet i A-prøven vil det bli foretatt en resultatkorrigering av Urlo dei Venti, og hesten mister sitt resultat i Oslo Grand Prix 2018.

Svein Morten Buer                                                                            Anne Wangen
Generalsekretær                                                                              Sjefsveterinær

Tlf.: 900 35 395                                                                                 Tlf.: 905 57 115

Kontakter

Bilder

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag. DNT organiserer virksomheten innen sporten gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Følg saker fra Det Norske Travselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det Norske Travselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Det Norske Travselskap

10 års utelukkelse og 0,5 mill. kr i bot for Fabrice Souloy29.11.2017 13:15:00 CETPressemelding

Det Norske Travselskaps Appellkomité har behandlet den franske travtreneren Fabrice Souloys anke av DNTs Domskomités avgjørelse 20. juni 2017. I domskomitéen ble Fabrice Souloy kjent skyldig i forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, ved at dopingprøver av hestene Your Highness, Un Mec d’Heripre, Lionel og Timone Ek etter løp på Bjerke Travbane 12. juni 2016 viste koboltinnhold langt over de fastsatte grenseverdiene. Souloy ble av Domskomitéen, i samsvar med Dopingreglementets § 11, ilagt utelukkelser for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. DNTs Appellkomité har stadfestet Domskomitéens kjennelse, med den endring at utelukkelsesperioden settes til 10 år, regnet fra 12. september 2016.

Kjennelse i Det Norske Travselskaps Appellkomité i saken mot travtrener Fabrice Souloy28.11.2017 21:55:29 CETPresseinvitasjon

Den franske travtreneren Fabrice Souloy påanket til Appellkomitéen den kjennelsen Det Norske Travselskaps Domskomité avsa 20. juni 2017, der Souloy ble funnet skyldig i forsettelig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, og ble ilagt utelukkelser i samsvar med dopingreglementets § 11 for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. Den muntlige ankeforhandling for Apellkomitéen ble avholdt 8. og 9. november. Onsdag 29. november blir kjennelsen fra Appellkomitéen offentliggjort kl. 13:15 i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom