Statens vegvesen

Vinner av kontrakt K02 på E8 Sørbotn-Laukslett er nå klar

Del

Statens vegvesen mottok fire tilbud i anbudskonkurransen om kontrakt K02 –Støtteforbygning, og har etter nøye evaluering valgt ut en vinner.

Det er entreprenøren Fjerby AS som er vinner av anbudet, og som blir tildelt kontrakten for støtteforbygning på grunnlag av at de har levert et tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, jfr. anskaffelsesforskriften og § 18-1 bokstav c).

Fire leverandører ga tilbud

Totalt var det fire leverandører som var prekvalifisert og som leverte inn et tilbud til Statens vegvesen. De fire leverandørene var:

  • Fjerby AS (Vinner)
  • Mesta AS
  • Norsk Bergsikring AS
  • Visinor Fjell AS

– Vi mottok fire fullverdige tilbud, hvor Fjerby AS til slutt leverte det beste tilbudet, og dermed står igjen som vinner av kontrakten. Videre ønsker jeg å takke de øvrige entreprenørene for sine tilbud, og jobben de har nedlagt i forbindelse med anbudsprosessen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jøran Heimdal.

Arbeidets omfang

I forbindelse med bygging av ny E8 skal det bygges skredforebyggende tiltak for å forhindre snøskred. Denne kontrakten omfatter etablering av støtteforbygninger i fjellet Storkollen ved Sørbotn i Ramfjorden. Arbeidet er sesongbasert og vil foregå over 3 sommersesonger.

Karensperiode og kontraktsinngåelse

I henhold til forskriften om offentlige anskaffelser § 25-2 er det fastsatt en karensperiode (ventetid) på minimum 10 dager, som utløper 19.09.2022 kl. 23.59. Kontrakten kan derfor ikke signeres før karensperioden har utløpt. Dersom noen av de øvrige tilbyderne ønsker å klage på avgjørelsen, må det fremsettes en begrunnet klage til Statens vegvesen innen ovenstående frist.

Oppstart

Oppstart av forberedende arbeider er forventet høsten 2022. Montering av skredforbygninger vil ikke starte før i juni 2023.

Kontakter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom