EL og IT Forbundet

Vindkraftmelding: - Et steg i riktig retning

Del

Kortere prosesser og mer lokal medvirkning er noen av grepene i regjeringens nye vindkraftmelding. Et steg i riktig retning, det gjenstår likevel viktige spørsmål som eierskap, mer lokal kompensasjon og innføring av hindre mot superprofitt for kraftselskapene, sier leder i EL og IT Forbundet.

- Konfliktnivået i vindkraftdebatten er nå så høyt at det nærmest har blitt et demokratisk problem, og mye av konflikten skyldes vesentlige svakheter ved konsesjonsprosessen. Nå tar regjeringa et steg i riktig retning ved å ta tak inoen av svakhetene. Det gjenstår likevel viktige spørsmål som eierskap, mer lokal kompensasjon og innføring av hindre mot superprofitt for kraftselskapene, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Gjennomslag for raskere byggestart

I dag kan det gå svært lang tid fra et kraftselskap får konsesjon til å etablere en vindmøllepark til byggingen må starte. I enkelte tilfeller har det gått opp til 13 år. Nå foreslår regjering at det skal gå maks 2-3 år konsesjon til byggestart, og at makstiden for hele konsesjonsprosessen skal være 6-7 år.

- Det er et stort problem at selskapene har kunnet sitte så lenge på konsesjonene som enkelte har gjort.  I perioden fra konsesjon til bygging har den teknologiske utviklingen av vindturbiner og lønnsomheten i vindkraft styrket seg så mye, at prosjektene har blitt noe helt annet enn kommunene sa ja til i konsesjonsprosessen. Vi har derfor vært tydelige på at vi mener det bør settes krav til raskere byggestart, og er fornøyde med at regjeringa nå foreslår det, forteller Andersen.

Savner ressursskatt

Regjeringa vil også legge inn mekanismer for lokal og regional innvolvering, innføre muligheten for tidlig avslag, styrke konsekvenseutredningene, innføre maksbegrensninger på turbinhøyde og avstand til bebyggelse, samt styrke tilsynet. I tillegg vil regjeringen vurdere en lokal kompensasjonsordning.

- Uansett hvor mye konsesjonsprosessen forbedres, så vil utbygging av vindkraft beslaglegge arealer og være synlige i lokalsamfunnene. Vi mener derfor at en lokal kompensasjon bør på plass. I tillegg mener vi det nå er på tide å innføre ressursskatt på vindkraft. Vinden, på samme måte som vann, er felleskapets ressurs. Når lønnsomheten i å utnytte denne ressursen øker, må vi ha mekanismer som sikrer at verdiene tilbakeføres til samfunnet, mener Andersen.

- Denne meldingen vil forhåpentligvis bidra til å redusere konflikten rundt vindkraft noe. I dag overskygger debatten totalt det faktum at vi som samfunn må produsere mer fornybar energi for å klare forpliktelsene om å halvere klimagassutslippene våre innen 2030. Vannkraft skal fortsatt være hovedkilden, men skal vi komme i mål trenger vi også den landbaserte vindkraften, sier han.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet
Torggata 12, 8 etg., 0181 Oslo
0168 Oslo

23063400http://www.elogit.no

EL og IT Forbundet har 38 000 medlemmer og er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Følg saker fra EL og IT Forbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EL og IT Forbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra EL og IT Forbundet

Streikeklare elektrikere krever reelle forhandlinger, ikke ultimatumer.17.9.2020 16:39:41 CESTPressemelding

Over 5.500 elektrikere i nesten 100 bedrifter er klare til streik når EL og IT Forbundet møter Nelfo til mekling på mandag. Det er lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere som står på spill – Vi forventer at Nelfo legger fra seg ultimatumene sine, og heller prøver å finne løsninger. Hvis ikke så blir det streik fra onsdag, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom