Fellesforbundet

Vindfallhogst kan ta liv

Del

Flere hundre tusen kubikkmeter tømmer skal nå ryddes opp etter høstens storm. Vindfallhogst er den aller farligste hogsten.

Dette arbeidet bør gjøres av hogstmaskiner med førere som har høy kompetanse. Dersom man for mindre oppryddinger velger manuell hogst, er det nødvendig med svært gode ferdigheter og ikke minst kurs i vindfallhogst.

– Det er store spenninger i stammene og trærne ligger i flere lag og retninger. Av den grunn anbefaler Skogbrukets HMS-utvalg at skogeiere ikke utfører dette arbeidet manuelt, sier leder i utvalget er Endre Lie, fra Fellesforbundet. HMS-utvalget er et partssammensatt utvalg hvor HMS i skogbruket er hovedsak.

Skogbrukets HMS-utvalg anbefaler følgende retningslinjer for vindfallhogst:

 • Arbeidet skal primært utføres av hogstmaskiner

 • Hvis maskinfører ønsker manuell bistand fra en person med motorsag, skal:
  -begge ha fungerende toveiskommunikasjon
  -hogstmaskinen skal ha kjedeskuddsvern siden noe av arbeidet vil foregå innenfor   maskinens sikkerhetsavstand
  -bistand fra motorsagfører skal skje i dagslys. Kunstig lys fra maskinen gjør at   risikomomenter kan overses i skyggepartier eller at lyskildene forårsaker blending
  -det unngås klatring på trær eller saging stående på stammer

 • Ha definerte rutiner for alarmering ved en nødsituasjon:
  -mobildekning
  -sikringsradio
  -kart med koordinater
  -framkommelig på vei/bommer

 • Vindfallhogst er ikke alenearbeid

Foto: commons.wikimedia, zorro2212

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Fellesforbundet

Fellesforbundet
Fellesforbundet
Lilletorget 1
0184 Oslo

+47 23 06 31 00http://www.fellesforbundet.no