Å Energi

Vil utvikle Norges første flytende havvindprosjekt  

Del
Å Energi og Corio lanserer Nordvegen Vind – en storsatsing for utvikling av flytende havvind på Utsira Nord. – Prosjektet vil bidra til å sette standarden for flytende havvind i Norge og utviklingen av den norske havvindindustrien, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.
Havvindindustrien vil kunne skape nye arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien, nye eksportmuligheter, industriutvikling og lokale ringvirkninger. Bildet er fra Utsira (Økland Foto).
Havvindindustrien vil kunne skape nye arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien, nye eksportmuligheter, industriutvikling og lokale ringvirkninger. Bildet er fra Utsira (Økland Foto).

Nordvegen Vind er et partnerskap mellom Å Energi og Corio Generation, som kombinerer ledende internasjonal havvinderfaring med regional tilstedeværelse og høy kompetanse på energimarkedene. 

- Nordvegen Vind vil gjennom Utsira Nord bidra til å utvikle en havvindindustri i verdensklasse. I tillegg til å bidra til økt fornybar kraftproduksjon, er havvind en stor mulighet for Norge til å skape nye arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien, nye eksportmuligheter, industriutvikling og lokale ringvirkninger, sier Steffen Syvertsen.

Nordvegen Vind vil satse på flytende havvind på Utsira Nord – hvor man finner noen av de beste vindressursene i verden.  Nylige fremskritt innen flytende havvindteknologi betyr at land med mye dypere farvann, hvor det tidligere var umulig å bygge konvensjonelle faste fundament offshore vindparker, kan installere innovative flytende plattformer for å utnytte sine havvindressurser.  

Innen 2050 har det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) anslått at flytende vindparker kan dekke rundt 5 til 15 prosent av den globale installerte kapasiteten for havvind.

Oppkalt etter leia som ga Norge navn 
Selskapet har fått navnet etter den gamle skipsleia som gjennom mer enn 3 000 år har vært inngangsporten for handelstrafikken og lagt grunnlaget for utvikling langs hele den norske kysten, og som også ga navnet til Norge.

- Norge har ambisjoner om å bli et av de første landene i Europa som utvikler kommersielle flytende vindparker. Vi deler denne ambisjonen og tror Norge kan vise veien videre for å ta i bruk flytende vind i stor skala. Sammen kombinerer vi Corios globalt ledende internasjonale erfaring med Å Energis imponerende regionale tilstedeværelse og ekspertise innen energimarkedet, sier Jonathan Cole, konsernsjef i Corio.  

På lag med naturen og miljøet
Nordvegen Vind er opptatt av å balansere behovet for grønn energi med en utvikling som tar hensyn tilnaturen og lokalsamfunnet. Som et resultat av dette har Nordvegen Vind allerede vært en bidragsyter på et forskningsprosjekt som gir et bedre kunnskapsgrunnlag for videre konsekvensutredning for havvindinitiativet Utsira Nord, og gjøre denne forskningen offentlig tilgjengelig. 

– Utviklingen av flytende havvind på Utsira Nord er omfattende og kompleks. Men Nordvegen Vind har fundamentet som skal til for å løse oppgaven, sier Steffen Syvertsen.

Å Energi er det største fornybarkonsernet i Norge med aktiviteter i hele verdikjeden. Corio er verdensledende på flytende havvind med en global portefølje for havvindutbygging, inkludert et av verdens største flytende havvindprosjekt under utvikling i Sør-Korea.  

Sammen har partnerskapet:

  • 20+GW utviklingsportefølje for havvind 
  • 5+ GW utviklingsportefølje for flytende havvind 
  • 9+ aktive markeder med prosjektutvikling  
  • 11,3 TWh fleksibel vannkraftkapasitet 
  • 35+ TWh fornybar kraft årlig som forvaltes I Norden 

For mer informasjon se Nordvegen Vind

Kontakter

Bilder

Havvindindustrien vil kunne skape nye arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien, nye eksportmuligheter, industriutvikling og lokale ringvirkninger. Bildet er fra Utsira (Økland Foto).
Havvindindustrien vil kunne skape nye arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien, nye eksportmuligheter, industriutvikling og lokale ringvirkninger. Bildet er fra Utsira (Økland Foto).
Last ned bilde

Om Å Energi

Å Energi
Å EnergiDette er Å Energi:

Fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi har etablert Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.

Vannkraft er fundamentet i det nye konsernet, og omfatter en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk i Agder og Buskerud. Gjennom fusjonen ble også Norges nest største nettselskap etablert, med over 320 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.

Selskapet forvalter og handler med mer enn 30 TWh kraft i Norden, og er Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og har over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.

Gjennom partnerskap har Å Energi store, industrielle satsinger innen havvind, hydrogen, sol og batteri, med ambisjon om å skape en fremtid drevet av ren energi.

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom