Nærings- og fiskeridepartementet

Vil tilby kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land

Del

Regjeringen har besluttet at GIEK midlertidig kan tilby kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land.

- Mange norske eksportører bruker kredittforsikring til å dekke risiko mot utenlandske kjøper. Som følge av at flere opplever økt usikkerhet, utvider vi nå GIEKs tilbud slik at det ved behov kan bidra inn i en større del av kredittforsikringsmarkedet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Med endringene i statsstøttereglene i forbindelse med koronakrisen kan Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) tilby kortsiktig eksportkredittforsikring og reforsikring til flere land. Utvidelsene gjelder til utgangen av 2020.

 

Viktig for sjømateksportører

Kredittforsikring brukes ved kredittsalg og forsikrer at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke vil betale.I Norge bruker særlig fiskeri- og sjømatnæringen kredittforsikring.

- Sjømatnæringen er eksportrettet med omfattende verdikjeder. Vi følger med på utviklingen i næringene, og håper tiltaket kan være med på å redusere usikkerhet for norske sjømateksportører, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Normalt finnes det et privat kredittforsikringstilbud for EU-landene, EFTA-landene, Australia, New Zealand, Canada, USA og Japan. EU og Eftas overvåkningsorgan ESA har egne retningslinjer for eksportkredittforsikring som begrenser staters mulighet til å tilbys eksportkredittforsikring i statlig regi til disse landene.

Som følge av koronasituasjonen er det blitt gjort endringer i både EUs regler og ESAs retningslinjer på dette området. Endringene åpner for stater kan tilby kortsiktig kredittforsikring til disse landene, i henhold til vilkår som fremgår av retningslinjene. 

Tilbudet inngår i GIEKs eksport­garantiordninger, og er regulert slik at GIEK kun kan tilby kredittforsikring når eksportører ikke kan få kredittforsikring i det private markedet.

Nøkkelord

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom