Nærings- og fiskeridepartementet

Vil styrke overvakinga av algeoppblomstringar

Del

Regjeringa foreslår å styrke overvakinga langs kysten med 10 millionar kroner. Formålet er å styrke overvakinga av hav- og kystøkologien særleg med tanke på algeoppblomstringar i fjordane.

Algeoppblomstringa ramma oppdrettsnæringa i Nord-Norge. Bildet er tatt hos Mortenlaks under fiskeriminister Harald T. Nesvik sitt besøk i mai 2019.
Algeoppblomstringa ramma oppdrettsnæringa i Nord-Norge. Bildet er tatt hos Mortenlaks under fiskeriminister Harald T. Nesvik sitt besøk i mai 2019.

Algeoppblomstringa i Nord-Noreg i vår ramma oppdrettsnæringa og lokalsamfunna hardt og store verdier gikk tapt.

- For å vere i stand til å utnytte dei store moglegheitene for verdiskaping som ligg i hav- og kystområda våre treng vi meir kunnskap. Vi må ha betre beredskap slik at vi kan bistå næringa med informasjon, om til dømes algeoppblomstring, på eit tidlig tidspunkt, seier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (FrP). 

Regjeringa foreslår å styrke Havforskingsinstituttet sitt budsjett med 10 millionar kronar. Pengane skal brukast til å samle inn meir data frå kysten og fjordane.

Les meir om regjeringa si havsatsing i statsbudsjettet.

Bilder

Algeoppblomstringa ramma oppdrettsnæringa i Nord-Norge. Bildet er tatt hos Mortenlaks under fiskeriminister Harald T. Nesvik sitt besøk i mai 2019.
Algeoppblomstringa ramma oppdrettsnæringa i Nord-Norge. Bildet er tatt hos Mortenlaks under fiskeriminister Harald T. Nesvik sitt besøk i mai 2019.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom