Den norske kirke

Vil styrke og utvikle folkevalgtrollen i kirken

Del

Et nytt utvalg skal gå gjennom rollen som folkevalgt i Den norske kirke. Oppdraget er å komme med forslag til hvordan rollen kan styrkes og utvikles. Harald Askeland blir leder for utvalget.

Illustrasjonsfoto. Medlemmer i Den norske kirke stemmer på folkevalgte gjennom Kirkevalget hvert fjerde år. Foto: Kirkerådet
Illustrasjonsfoto. Medlemmer i Den norske kirke stemmer på folkevalgte gjennom Kirkevalget hvert fjerde år. Foto: Kirkerådet

– I takt med at den kirkelige organisasjonen utvikler seg, er det viktig å se på hvordan vi kan styrke og utvikle folkevalgtrollen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med utvalget om dette viktige temaet, sier Harald Askeland. Han er til daglig fagdirektør i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA.

Det er 100 år siden lov om menighetsråd og menighetsmøter ble vedtatt. Det kirkelige demokratiet har gjennomgått en stor utvikling siden den tid.

– Jeg har selv sittet som folkevalgt i blant annet menighetsråd, bispedømmeråd og i Kirkerådet og er glad for at rollen som folkevalgt i kirken settes på dagsorden. Ut i fra min erfaring er det tydelig at folkevalgtrollen må utvikles på en balansert måte, slik at folkevalgtes styringsrolle og ansatte lederes handlingsrom utfyller hverandre på en god måte, fortsetter han.

Gjennom demokratireformen etter kirkeforliket i Stortinget har oppslutningen om menighetsrådsvalg mer enn fordoblet seg. Kirkerådet vedtok fredag et mandat for utvalget som skal identifisere demokratiets grunnlag som styringsform og vurdere tiltak som kan styrke og utvikle rollen som folkevalgt i Den norske kirke innenfor dagens gjeldende ordninger.

– Det er tolv år siden demokratireformen i kirken ble vedtatt. Nå vil vi fortsette demokratiseringen av kirken, og en viktig del av det er å se på folkevalgtrollen. Jeg er glad for at Harald Askeland vil lede det viktige arbeidet, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Utvalget skal særlig vurdere om det er behov for å klargjøre forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen i Den norske kirke på alle nivå. Utvalget skal også vurdere tiltak som kan bidra til at rådsorganene kan styrkes slik at de kan løse de oppgaver som er gitt i kirkeordningen.

Videre skal det vurdere om det er behov for å styrke folkevalgtes rolle der menighetsrådet ikke har en administrasjon.

Utvalget er også bedt om å se på hvordan ulike gruppers representasjon i rådene på menighetsråds-, fellesråds-, bispedømmeråds- og nasjonalt nivå påvirker folkevalgtrollen.

Kirkerådets direktør har fått fullmakt til å oppnevne utvalget, og dette vil være på plass snart.

Nøkkelord

Kontakter

Leder for utvalget Harald Askeland: 957 56 083

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum: 957 56 575

Pressekontakt Emil Engeset: 479 06 092

Bilder

Illustrasjonsfoto. Medlemmer i Den norske kirke stemmer på folkevalgte gjennom Kirkevalget hvert fjerde år. Foto: Kirkerådet
Illustrasjonsfoto. Medlemmer i Den norske kirke stemmer på folkevalgte gjennom Kirkevalget hvert fjerde år. Foto: Kirkerådet
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke