Nærings- og fiskeridepartementet

Vil rydde opp i returprovisjoner for turistguider

Del

Returprovisjon i reiselivsnæringen går ut på at turistguider inngår provisjonsavtaler med butikker og serveringssteder om å sende turistgrupper dit, mot at de får en andel av pengene som turistene legger igjen. Reiselivsorganisasjonene, handelsnæringen og Stortinget har over flere sommersesonger pekt på denne praksisen som et økende problem og det har blitt reist tvil om praksisen er lovlig.

-Vi har en rekke regler som begrenser hva som er lovlige avtaler og vil med denne nettbrosjyren gjøre det klart og tydelig hva både guider, butikker og serveringssteder må overholde. Turister som besøker Norge skal ha frihet til å velge hva de vil kjøpe av varer og tjenester, uten å være utsatt for press til å handle noe de ikke ønsker. Vi ønsker at de skal sitte igjen med en god opplevelse. Og, ikke minst, at Norges omdømme som et velorganisert og pålitelig samfunn holdes ved like, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

-Slike provisjoner er i utgangspunktet ikke ulovlige. Det er hvordan ordningen med returprovisjon praktiseres som avgjør lovligheten. Hvis den egentlige motivasjonen bak f.eks. en positiv omtale av visse reiselivsprodukter fremfor andre holdes skjult, kan man risikere å nærme seg en gråsone for hva som vil kunne regnes som lovlig, sier næringsministeren.

Les nettbrosjyren her (regjeringen.no). 

 -Det er avtalefrihet i Norge. Det innebærer at det i utgangspunktet er lov til å inngå avtale om returprovisjon, forutsatt at du ikke bryter norske lover og regler. Det er bedriftens og guidens ansvar å sikre at avtalen er lovlig, sier næringsministeren.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom