Fremtind

Vil redusere konfliktnivået ved bolighandel

Del

Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring. Ett mål er å bidra til lavere konfliktnivå i kjølvannet av en bolighandel.

Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring
Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring

– Et boligkjøp er en viktig og stor hendelse i livet til mange, og her tas valg knyttet til både lån og forsikring. Derfor er boligeierskifte en viktig hendelse også for oss som forsikringsselskap og for våre eierbanker, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

I 2021 er det ventet en ny avhendingslov. Fremtinds boligselgerforsikring lanseres senest når endringene i avhendingsloven trer i kraft, som forventes tidligst januar 2021. Lovendringen skal gjøre bolighandelen tryggere for alle parter og redusere konfliktnivået i etterkant av handelen.

Forbrukerrådets rapport fra 2017 om eierskifte- og boligkjøperforsikring konkluderer med at antallet klager knyttet til forsikringene er høyt, og at konfliktnivået er økende ved at stadig flere saker går til Finansklagenemda.

– Som ny leverandør i markedet, med solid erfaring på skadeoppgjør, har vi mulighet til å lage en boligselgerforsikring som tar like stort hensyn til både boligkjøper og boligselger. Vi skal sørge for en enkel og rettferdig oppgjørsprosess for boligkjøperne, og ikke minst blir en god og uavhengig tilstandsrapport viktig. Får vi til alt dette, så blir det vårt bidrag til å redusere konfliktnivået ved boligskiftet på sikt, sier Grotmoll.


Store endringer i markedet


I den nye avhendingsloven vil boligselgere bli gitt større ansvar, og det blir stilt strengere krav til den som skal utarbeide tilstandsrapporten og innholdet i denne. I tillegg varslet Protector, allerede høsten 2018, at de vil slutte å selge boligselgerforsikring når den nye loven trår i kraft. Med dette endres forsikringsmarkedet for eierskifte.

– Vi forsikrer over en million norske hjem, og med de endringene vi ser i markedet er det naturlig at vi sammen med våre eierbanker, og EiendomsMegler 1 og DNB Eiendom, utvikler vår egen boligselgerforsikring. Vi driver med forsikring i bank og vil nå kunne tilby alt kundene våre trenger på ett og samme sted, sier Grotmoll.

Fremtind regner med å ta om lag 40 prosent av markedet for boligselgerforsikring.


Anbudskonkurranse på taksttjenester


En fersk rapport fra OsloMet forteller at en av fem er misfornøyd med kjøp av brukt bolig. Rapporten peker på at en god tilstandsrapport vil dempe konfliktnivået.

For å tilby forsikringen er det behov for en uavhengig tilstandsrapport som belyser hvilken risiko Fremtind tar ved å forsikre den aktuelle eiendommen. En god kravstilling av denne rapporten vil medføre færre konflikter, fordi det vil være tydelig for både boligselger og boligkjøper hva den faktiske tilstanden er og gi et kostnadsestimat knyttet til nødvendige utbedringer.

–  Om ikke lengegår vi ut i markedet med en anbudskonkurranse på taksttjenester for boligtilstand og skadetakst. Vi vil trenge taksttjenester i hele landet, fra Nordkapp til Lindesnes, sier Grotmoll. 

Behovet antas å være på rundt 40.000 tilstandsrapporter og 2500 skaderapporter årlig.

– Takstbransjens uavhengighet er meget viktig å opprettholde, og vi er opptatt av å stille riktige og like krav til både utførelse av selve tjenesten og innhold i tilstandsrapporten, sier Grotmoll. 

Kontakter

Bilder

Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring
Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring
Last ned bilde
Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.
Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.
Last ned bilde
Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring
Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring
Last ned bilde

Om Fremtind

Fremtind
Fremtind
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

http://www.fremtind.no

Fremtind – et nytt forsikringsselskap med lang erfaring
Fremtind Forsikring er eiet av SpareBank 1 og DNB. Selskapet er et resultat av fusjon mellom forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Fremtind er landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon gjennom bank. Fremtind vil tilby alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.

Med solid erfaring og kunnskap om forsikring utvikler Fremtind nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Vi var de første til å utnytte teknologi for å gjøre bilforsikringen smart. Vi var også de første som gjorde helsevurdering selvbetjent og enkel. Slik vil vi fortsette å bruke digital innovasjon og fornyelse for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk og bedrifter flest.

Følg saker fra Fremtind

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fremtind på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fremtind

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom