Nærings- og fiskeridepartementet

Vil redusere byrden for aksjeselskaper

Del

Beløpsgrensen for nærstående transaksjoner i aksjeselskaper heves til 100 000 kroner, etter nye endringer i aksjelovgivningen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto. NFD
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto. NFD

Med de nye endringene i aksjelovgivningen kan aksjeselskaper inngå avtaler med nærstående parter på 100 000 kroner uten å følge særskilte saksbehandlingskrav.

Tidligere har minsteterskelen vært 50 000 kroner.

I tillegg flyttes godkjenningskompetansen fra generalforsamling til styret.

– Dette gjør det enklere for de om lag 330 000 aksjeselskapene i Norge. Det reduserer saksbehandlingskostnadene, og er gode nyheter for små og mellomstore bedrifter, særlig i oppstartsfasen. Vi jobber hele tiden for å fjerne unødvendige reguleringer og redusere det administrative arbeidet ved å drive bedrift, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I 2018 gjorde regjeringen forenklinger for 2 milliarder kroner. Over nyttår kommer en oppdatering for 2019.

Må offentliggjøre transaksjoner

De nye reglene trer i kraft fra nyttår, og medfører også at børsnoterte selskaper må offentliggjøre meldinger om nærstående transaksjoner.

– Hensikten med dette er økt åpenhet er å forhindre misbruk av selskapenes midler, sier Røe Isaksen.

Større fleksibilitet

Samtidig endres reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv. Det vil for eksempel si at selskap A stiller sikkerhet for selskap B sitt oppkjøp av aksjene i selskap A.

I aksjeloven erstattes unntaket for eiendomsselskaper med et generelt konsernunntak.

Formålet er å gi større fleksibilitet ved oppkjøp.

Økt åpenhet om lederlønn

Det er også vedtatt endringer i reglene om selskapenes lønnspolitikk, om krav til retningslinjer for lederlønn i børsnoterte selskaper. Det stilles det tydeligere krav til åpenhet, og selskapene skal blant annet utarbeide en årlig lønnsrapport. Disse endringene trer ikke i kraft ennå.

Bilder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto. NFD
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto. NFD
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom