Nærings- og fiskeridepartementet

Vil oppheve omstillingsloven

Del

Regjeringen arbeider med å fjerne unødvendig og utgått lovverk, og vil nå oppheve omstillingsloven.

– Vi har et mål om å bruke fellesskapets ressurser mest mulig effektivt, og arbeider for en enklere hverdag for alle bedrifter. Ved å oppheve omstillingsloven fjerner vi unødvendig regelverk, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I Granavolden-plattformen fremgår det at regjeringen vil fjerne unødvendig og foreldet lovverk. Forslaget om omstillingsloven har vært på bred høring og en lovproposisjon om å avvikle loven sendes nå til Stortinget.

– Arbeidstakernes rettigheter svekkes ikke. De er godt ivaretatt av eksisterende lov- og avtaleverk, sier Røe Isaksen.

– Unødvendige kostnader

Omstillingsloven ble innført i 2008 for å skape dialog mellom nedleggingstruede bedrifter og lokale myndigheter. Loven skulle sørge for omstilling, og gi muligheter for videre drift av levedyktige bedrifter, og gjelder for alle bedrifter med 30 ansatte eller flere.

Hvis en bedrift trues med nedlegging, har eierne plikt til å sende melding til fylkeskommunen. Så skal fylkeskommunen sammen med eiere, ledelse, ansatte, kommunen, Innovasjon Norge, Arbeids- og velferdsetaten og eventuelt andre innkalle til et drøftingsmøte for å vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til nedleggelse av bedriften. Bedriften kan ikke treffe endelig beslutning om nedleggelse før 30 dager etter at fylkeskommunen har mottatt melding.

– Omstillingsloven fører til unødvendige kostnader for næringslivet, samtidig som prosessene knyttet til loven ikke hindrer nedleggelse av produksjon, arbeidsplasser eller avvikling av bedrifter, sier Røe Isaksen.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gjør endringer i covid-19- forskriften: Mulighet for kohortinndeling på arrangementer som varer over lengre tid14.8.2020 11:43:27 CESTPressemelding

Ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver. Disse kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike kohorter ikke kommer i nærkontakt med hverandre når de kommer og når de drar. Antallsbegrensningen på 200 for arrangementer gjelder fortsatt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom