Nærings- og fiskeridepartementet

Vil oppheve eksportkredittloven

Del

Regjeringen foreslår å oppheve eksportkredittloven, som en del av sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge.

Regje­ringen har besluttet at Eksportkreditt Norge AS (Eksportkreditt) og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal slås sammen til Eksport­finansiering Norge (Eksfin). Etaten skal være opera­tiv 1. juli 2021, og videreføre tilbudet og virkemidlene til GIEK og Eksportkreditt.

– Eksfin skal gjøre norsk eksportfinansiering mer effektiv. Det vil si bedre for dagens brukere og mer tilgjengelig for nye brukere, sier næringsminister Iselin Nybø.

Eksportkredittloven ble opprettet for å gi stats­aksjeselskapet Eksportkreditt fullmakter til å for­valte eksportkredittordningen på vegne av den norske stat. Som følge av at Eksportkreditt skal avvikles og eksportkredittordningen skal overføres til Eksfin, foreslås det at eksportkredittloven oppheves med virkning fra 1. januar 2022.


Les også

Forenkler eksportfinansieringen for næringslivet  | regjeringen.no 2. september 2020

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom