Direktoratet for byggkvalitet

Vil løfte fram de robuste og bærekraftige boligprosjektene

Del

– Vi må bli flinkere til å dele kunnskapen om hvordan vi skaper de gode boligprosjektene, sier Erling Lae som er juryleder for Statens pris for byggkvalitet.

Årets tema for prisen er en god bolig gjennom hele livet, og juryen leter nå etter boligprosjekter som kan være forbilder for god boligbygging. 

En god bolig må være bærekraftig

Boligbyggingen skal møte folks behov for en god bolig i alle faser av livet, fra barndom til pensjonisttilværelse. Når vi lever lenger, trenger vi også i større grad boliger der vi kan leve et godt og aktivt liv. Lae mener at vi må planlegge og bygge bærekraftig, slik at vi får fleksible boliger som kan fungere lenge. Vi bør har ambisjoner om å bygge for et 100-års perspektiv. 

– Hvilken tidshorisont legger dagens boligprosjekter opp til? Bygges det kun med tanke på hva markedet etterspør akkurat nå, eller bygges det også med tanke på framtiden? Hvor fleksible og robuste er dagens boligprosjekter når beboernes og samfunnets behov endrer seg, spør Lae.

Robuste og fleksible boliger vil stå seg over tid

Juryen er på jakt etter boligprosjekter som tar høyde for et mangfold av livssituasjoner og som har gode kvaliteter knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Lae løfter fram bærekraft i flere former som viktige kvaliteter ved boligene. 

– Et bærekraftig bomiljø må gi rom for en blandet alderssammensetning og ulike husholdningsstørrelser. Vi ser derfor etter de gode forbildene – boliger som kan fungere godt gjennom hele livet, som er bærekraftige både sosialt, økonomisk og miljømessig. Ikke minst må det være boliger som folk flest kan ha råd til, sier jurylederen.

Kunnskapsdeling er viktig

Alle kan foreslå kandidater til Statens pris for byggkvalitet. Lae oppfordrer særlig bransjen til å foreslå egne boligprosjekter som de er stolte av.

 – På stadig flere tettsteder i Norge bygges det nå leiligheter. Mange av boligprosjektene er tilpasset lokale forhold og behov, men vil allikevel kunne ha gode løsninger som andre kan lære av. Ved å dele kunnskapen om de gode prosjektene, så kan vi bygge flere gode boliger, sier Lae. – Kunnskapsdeling bidrar til innovasjon og videreutvikling av boligproduksjonen.

Snart frist for påmelding

– Det er ingen tvil om at det finnes gode prosjekter der ute, som fortjener å bli fremhevet, sier Lae som ser fram til å motta kandidater fra hele landet. Forslagsfristen er forlenget til 8. mars.

– Prosjekter som ble ferdigstilt i 2016 og fram til i dag, kan være med i årets konkurranse. I noen av disse boligene har folk allerede bodd i noen år. De sitter kanskje på erfaringer som kan bekrefte hvorvidt boligene har god funksjonalitet og at de faktisk er gode forbilder. Det holder jo ikke at boligene er gode på papiret, de må også være gode å bo i, avslutter Lae.

Nøkkelord

Kontakter

Anne Bente Skaarud
Kommunikasjonsrådgiver
+47 402 00 197
abs@dibk.no


Direktoratet for byggkvalitet
www.dibk.no

Bilder

- Vi må dele kunnskap og vise fram de gode eksemplene på bærekraftige boliger, sier Erling Lae. Foto: Fredrik Myhre/DiBK
- Vi må dele kunnskap og vise fram de gode eksemplene på bærekraftige boliger, sier Erling Lae. Foto: Fredrik Myhre/DiBK
Last ned bilde
Juryen som leter etter de gode boligprosjektene, består av (f.v.) Tor Inge Hjemdal, Arne Smedsvig, Eli-Kirstin Eide, Cecilie Bjerke Skjømming, Bård Kåre Flem, Erling Lae, Mari Bergset, Heidi Bjøru, Mai Ahn Thi Lê. Foto: Chris Andre Aadland/DiBK.
Juryen som leter etter de gode boligprosjektene, består av (f.v.) Tor Inge Hjemdal, Arne Smedsvig, Eli-Kirstin Eide, Cecilie Bjerke Skjømming, Bård Kåre Flem, Erling Lae, Mari Bergset, Heidi Bjøru, Mai Ahn Thi Lê. Foto: Chris Andre Aadland/DiBK.
Last ned bilde

Lenker

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Fakta om Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets hederspris for fremragende byggkvalitet. Prisen skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. For 2020 er tema for prisen en god bolig gjennom hele livet.

Medlemmene i fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 er:

  • Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
  • Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø
  • Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø
  • Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen
  • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
  • Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo
  • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo
  • Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara)
  • Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara)

Påmelding

Fristen for å sende inn forslag på kandidater til prisen er 8. mars 2020. Det er åpen forslagsrett, og alle kan foreslå kandidater. Prisen deles ut på Byggkvalitetsdagen i september. 

Lenke til påmeldingsskjema:

https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/foresla-din-kandidat-til-statens-pris-for-byggkvalitet/

Lenke til mer info om prisen:

https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/

 

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom