Vil ha Verdenshavenes hovedkvarter til Fornebu

Del

Administrerende direktør Nina Jensen i X Four-10, et datterselskap av Kjell Inge Røkkes private selskap TRG, lanserte i dag planen om å bygge Verdenshavenes hovedkvarter på Fornebu. Det skjedde på et kommunestyreseminar i regi av Bærum kommune.

Administrerende direktør Nina Jensen i X Four-10
Administrerende direktør Nina Jensen i X Four-10

– Norge er en verdensledende havnasjon, og har muligheter og forutsetninger for å ta et globalt lederskap for havet. Vi ønsker å legge til rette for å samle ledende kunnskaps-, innovasjons- og forskningsmiljøer til Verdenshavenes hovedkvarter på Fornebu, sier administrerende direktør Nina Jensen i X Four-10, selskapet som bygger og eier det avanserte forsknings- og ekspedisjonsfartøyet REV (Research Expedition Vessel). 

TRG-selskapet arbeider for en «campus» - en åpen plass med samling av flere bygg og et signalbygg. Ambisjonen er å samle kunnskapsmiljøer knyttet til bærekraftig fiskeriforvaltning, skipsfart, havteknologi, havbruk, laboratorier, vitenskap, forskning og interesseorganisasjoner. Leiligheter, hotell, kontorer og konferansefasiliteter kan være en del av dette levende senteret. 

– Planene er diskutert med internasjonale nøkkelpersoner og institusjoner, og vi er møtt med begeistring. For å realisere prosjektet er vi avhengig av at Verdenshavenes hovedkvarter blir en del av Kommunedelplan 3 for utbyggingen av Fornebu i Bærum, sier Nina Jensen. 

TRG vil sammen med Aker vurdere muligheter for å realisere Verdenshavenes hovedkvarter på Fornebu. Aker eier tomtearealer på Fornebu. 

– Gjennom generasjoner har Aker og Aker-eide selskaper vært pådrivere i utviklingen av kunnskapsbasert industri knyttet til havet og havbunnens ressurser. Kjell Inge Røkke har lenge hatt en visjon om å reise Verdenshavenes hovedkvarter her, og nå vil han gjøre det til virkelighet. Det er et fantastisk initiativ. Aker ønsker å være med å legge til rette for at det kan realiseres. Hva dette kan innebære for Aker, vil vi komme tilbake når bygg og planer konkretiseres, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker. 

Aker kjøpte sin første tomt på Fornebu i 2005, og har siden arbeidet for å gjøre området levende og attraktivt for boliger og næringsutvikling. På Fornebu er det en god kombinasjon av gammel og ny industri. Akerkvartalet samler hovedkontorene til Aker og Aker-eide selskaper. 

– Vi ønsker fortsatt å bidra til positiv utvikling på Fornebu, sier Øyvind Eriksen. 

TRG har engasjert ledende nordiske arkitektfirmaer for å utarbeide forslag til pilot- og forbildebygg i tråd med Bærum kommunes ønsker. Siktemålet er at det innen juni i år arbeides frem en «campus» som blir best mulig for interessentene. Det vil skje i samspill med Bærum kommune som en viktig interessent. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Administrerende direktør Nina Jensen, X Four-10
tlf: 991 69 694

Bilder

Administrerende direktør Nina Jensen i X Four-10
Administrerende direktør Nina Jensen i X Four-10
Last ned bilde

Om X Four-10

X Four-10