Vil ha minimumsstandard for utleieboliger

Del

Ville du bodd i en leilighet full av mugg, fuktskader eller uten tilgang på sikringsskap når strømmen går? Dette er hverdagen til mange leietakere Frelsesarmeens Familiebosatt møter.

DÅRLIG BOKVALITET: Frelsesarmeens Familiebosatt mener mange utleieboliger holder en uverdig og helseskadelig standard. Foto: Frelsesarmeen
DÅRLIG BOKVALITET: Frelsesarmeens Familiebosatt mener mange utleieboliger holder en uverdig og helseskadelig standard. Foto: Frelsesarmeen

- Vi ser flere eksempler på enormt dårlig og helseskadelig standard som de aller fleste hadde takket nei til, men som ofte aleneforsørgere, innvandrere og folk på NAV-garanti må takke ja til – fordi de ikke har noe annet valg, sier leder av Frelsesarmeens FamiliebosattIda Sollien Kjeldal. 

Frelsesarmeen hjelper stadig flere barnefamilier gjennom tiltaket «Familiebosatt» som av ulike grunner har måttet avslutte leiekontrakten sin. Det være seg ulevelige boforhold eller at de ikke har fått fornyet leieperiode og nå sliter med å finne ny bolig. De mest sårbare leietakerne er også de minst populære hos utleierne og spesielt nå når leiemarkedet opplever en kraftig prisvekst de fleste steder. 

Fattig i lykkeland  

Frelsesarmeen deltar i TV2-programmet «Norge Bak fasaden: Fattig i Lykkeland» der vi forteller om hva slags uverdige boforhold vi møter i det daglige. 

- Vi ser mye mugg og fukt og folk som våkner opp til kalde leiligheter fordi strømmen går og de ikke har tilgang til sikringsskap, sier Kjeldal.  

Hun forteller at dette går ut over både voksne og ikke minst barn.  

- Vi møter foreldre som er stressa og slitne og som sover dårlig om natta. De kjenner på at de er dårlige foreldre. Boligproblematikk blir omtalt som et voksenproblem, men vi må ikke glemme at barna er veldig skadelidende på grunn av dette. 

Vil ha minumusstandard 

Frelsesarmeens Familiebosatt mener det er på høy tid at det settes et minimumskrav på hva som skal være verdige boforhold. 

- Det er liten kontroll av utleieleiligheter og vi trenger å få en minstestandard på plass. Det har vi på andre områder i samfunnet. Vi har for eksempel en EU-godkjenning av biler og samfunnet ville aldri godtatt biler uten bremser på veiene, sier Kjeldal.  

Frelsesarmeen har den seneste tiden sett en kraftig økning av folk som kommer til oss for å få hjelp i dyrtiden, og bolig er noe av det viktigste for å få folk ut av fattigdom.

- Denne problematikken handler uten tvil om fattigdom. NAV-garantien har også en makspris som gjør at mange utleieboliger blir utelukket for denne gruppen, sier Kjeldal.  

Familiebosatt er rettet mot barnefamilier som ikke har et egnet sted å bo. Foreløpig er vi plassert rundt omkring i Stor-Oslo og i Stavanger og Kristiansand. 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

DÅRLIG BOKVALITET: Frelsesarmeens Familiebosatt mener mange utleieboliger holder en uverdig og helseskadelig standard. Foto: Frelsesarmeen
DÅRLIG BOKVALITET: Frelsesarmeens Familiebosatt mener mange utleieboliger holder en uverdig og helseskadelig standard. Foto: Frelsesarmeen
Last ned bilde
UVERDIG: Dette er et eksempel på hva leietagere møtte ved overtagelse. Foto: Frelsesarmeen
UVERDIG: Dette er et eksempel på hva leietagere møtte ved overtagelse. Foto: Frelsesarmeen
Last ned bilde

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

22 99 85 00http://www.frelsesarmeen.no

Vi er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon som arbeider i over 130 land og har til sammen 300 enheter rundt i Norge.

Gjennom rause og inkluderende møteplasser bidrar vi til sosialt engasjement, tilhørighet og tro. Dørene våre er åpne for alle barn, unge, voksne, familier og eldre.

En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel, og de som er psykisk syke, pårørende, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

Frelsesarmeen har vært med å utvikle FNs bærekraftsmål og er en pådriver for å nå dem.

Familiebosatt

Frelsesarmeens Familiebosatt er rettet mot barnefamilier i Stor-Oslo (Drøbak, Fjellhamar, Lillestrøm, Sandvika og Asker), Kristiansand og Stavanger som ikke har et egnet sted å bo.

På vegne av familiene har Familiebosatt følgende behov

  • Boliger i alle størrelser til familier med ulikt antall familiemedlemmer.
  • Leiligheter, tomannsboliger, rekkehus.
  • Boliger med beliggenhet i eller utenfor Stavanger og Stor-Oslo (Drøbak, Fjellhamar, Lillestrøm, Sandvika og Asker) med gode kollektivtilbud.
  • Boligen må være i område som er trygt for barn å vokse opp i.