Forskningsrådet

Vil ha mer kompetanse og kunnskap om EØS-rett

Del

To nye forskningssentre i Bergen og Oslo får til sammen 42 millioner kroner fra Forskningsrådet til å styrke kunnskapen om EØS-rettens betydning for norske forhold.

— Vi vil styrke den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen slik at innholdet i EØS-retten er godt kjent i forvaltningen og på tvers av ulike rettsområder. Det vil disse to forskningssentrene bidra til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.
— Vi vil styrke den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen slik at innholdet i EØS-retten er godt kjent i forvaltningen og på tvers av ulike rettsområder. Det vil disse to forskningssentrene bidra til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Sentrene opprettes med penger fra Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Trygderettslig forskning ble spesielt prioritert i Forskningsrådets utlysning.

— Mangelfull integrering av EØS-retten gjelder på mange forvaltningsmessige områder, men har fått spesielt store konsekvenser på trygdeområdet. Vi vil styrke den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen slik at innholdet i EØS-retten er godt kjent i forvaltningen og på tvers av ulike rettsområder. Det vil disse to forskningssentrene bidra til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Betydning på mange samfunnsområder

Bakgrunnen for utlysningen er blant annet at juridisk forskning i Norge ikke godt nok har tatt inn over seg hvilken betydning EØS-retten har for norske forhold, og hvordan EØS-rett gjennomføres i norsk rett. Samtidig er utlysningen del av en mer langsiktig satsing på rettsvitenskap der målet er å øke kunnskaps- og kompetansebygging innen EU/EØS-rett og rettsvitenskap generelt i forskningsmiljøene.

— God forståelse av forholdet mellom EØS-rett og norsk rett er svært viktig for å ivareta borgernes rettigheter og sikre at norske interesser kan ivaretas innenfor rammen av EØS-avtalen. De to nye sentrene vil få betydning på mange samfunnsområder, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Ny sentre i Oslo og Bergen

Etter en søknadsrunde i høst får Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen 21 millioner kroner hver til hvert sitt senter for EØS-rett. 

Universitetet i Oslo oppretter Research Centre on the European Dimension of Norwegian Law, som skal utvikle kunnskap for bedre integrering av EØS-rett i norsk rett og søke å forstå de underliggende årsakene til feiltolkning av EØS-rett. Professor Ole-Andreas Rognstad skal lede senteret.

Universitet i Bergen setter i gang Centre on the Europeanization of Norwegian Law – Understanding EEA Law as an integral part of Norwegian Law. Senteret skal utvikle ny kunnskap og styrke juridisk forskning på innhold, påvirkning og integrering av EØS-lovgrunnlaget om fri bevegelse både generelt, og med særlig fokus på fri bevegelse av personer på områdene arbeids-, innvandrings- og trygderett. Senteret ledes av professor Christian N.K. Franklin.

Tildelingen gir sentrene finansering i fem år. Mer informasjon i utlysningen. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

— Vi vil styrke den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen slik at innholdet i EØS-retten er godt kjent i forvaltningen og på tvers av ulike rettsområder. Det vil disse to forskningssentrene bidra til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.
— Vi vil styrke den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen slik at innholdet i EØS-retten er godt kjent i forvaltningen og på tvers av ulike rettsområder. Det vil disse to forskningssentrene bidra til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

Regjeringen med løsning for norsk forskning - 1,64 milliarder på bordet25.11.2022 12:10:12 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslår nå 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet i nysalderingen av statsbudsjettet. Med dette slettes det resterende underskuddet i Forskningsrådet, og det vil ikke være behov for nye innstrammingstiltak i forskningsfinansieringen fremover. Tvert imot; regjeringen sikrer nå at det også kan gjennomføres tildelinger til Unge Forskertalenter i 2023. Dette har enorm betydning for norske forskningsmiljøer, og regjeringen har med dette satt punktum for den krisen vi har stått i, og sikrer at forskningsfinansieringen vil være høy og stabil fremover.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom