Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ha lønnsomme arbeidsplasser i hele landet

Del

Næringslivet går godt i mange distrikter, regjeringen ønsker vekst i hele landet. Nytt utvalg skal vurdere hvilken betydning privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

- Næringslivet bidrar til å skape bærekraftige lokalsamfunn. Vår jobb som politikere på ulike nivåer handler om å legge til rette for at næringslivet kan skape verdier og lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen setter ned et nytt utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

– Folk bor der verdiene er og skapes, det gjør sterke bedrifter og levende lokalsamfunn til et konkurransefortrinn for Norge. Det private næringslivet kan være en del av løsningen på mange utfordringer i distrikts-Norge, men vi trenger mer kunnskap om hva som hemmer og fremmer næringsutvikling, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Det nye utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Arbeidet med å finne en leder og medlemmer til utvalget begynner nå. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom