Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ha innspill til forenklinger i havbruksregelverket

Del

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil rydde opp i gamle forskrifter, og ber en arbeidsgruppe komme med ti forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

- Jeg har ved en rekke anledninger fått innspill til endringer og forenklinger av regelverket som berører havbruksnæringen. Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer for både de store og små aktørene i næringen, slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskaping, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatministeren etablerer nå en liten arbeidsgruppe som innen 1. juni i år skal komme med en prioritert liste over 10 bestemmelser/krav i ulike forskrifter som kan bidra forenklinger, og som kan oppklare uklarheter og potensiell motstrid mellom ulike regler.

- Jeg håper og tror arbeidsgruppen vil komme med innspill til forenklinger, for eksempel regler de mener er i motstrid, unødig byråkratiske eller utdaterte. Samtidig må vi forsikre oss om at vi har god kontroll der det er nødvendig, sier Ingebrigtsen.

Arbeidsgruppens innspill er begrenset til forenklinger av regelverk som faller inn under fiskeri- og sjømatministerens konstitusjonelle ansvar. Dette gjelder særlig regelverk etter akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven.

Det arbeides også nå med en ny strategi skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring som etter planen skal legges frem før sommeren.

Arbeidsgruppens består av:

  • Line Ellingsen – Ellingsen Seafood (leder)
  • Fredd Wilsgård – Wilsgård fiskeoppdrett
  • Jim Roger Nordly – STIM
  • Liv Marit Aarseth – Grieg Seafood
  • Harald Ellefsen – SANDS

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom