Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ha helhetlig vurdering av fremtidig fangst av snøkrabbe

Del

Bør fangst av snøkrabbe reguleres annerledes enn i dag? Det er oppdraget Nærings- og fiskeridepartementet nå gir Fiskeridirektoratet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Fiskeridirektoratet blir bedt om å gjøre en helhetlig vurdering av framtidig regulering av fangst av snøkrabbe med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten.

Kortere periode

Bakgrunnen for oppdraget er at totalkvoten på snøkrabbe blir fangstet opp innenfor en kortere tidsperiode enn tidligere, og at et stort antall fartøy har tillatelse til å fangste snøkrabbe, samtidig som kun en mindre andel av disse faktisk fangster. Det foreligger også oppdatert kunnskap om bestanden på norsk sokkel i Barentshavet.

Spesialisert fangst

Snøkrabbetillatelse blir i hovedsak kun tildelt fartøy som har annet driftsgrunnlag enn snøkrabbe. Dette skjer i form av spesiell tillatelse eller deltakeradgang til fangst av snøkrabbe. For de rederiene som har investert og deltar i denne fangsten, har fangst av snøkrabbe utviklet seg mer i retning av å bli en spesialisert fangst.

Utvikling

– Utviklingen i fangst av snøkrabbe de seinere årene gjør at jeg mener det er tid for å se nærmere på reguleringen. Vi har en helt åpen tilnærming til disse spørsmålene og er opptatt av å få mer kunnskap på bordet før vi bestemmer om fangst av snøkrabbe skal reguleres på en annen måte enn idag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ingen føringer

Det ligger ingen føringer for Fiskeridirektoratets helhetlige gjennomgang. Nærings- og fiskeridepartementet gjør likevel oppmerksom på at dersom myndighetene på et senere tidspunkt skulle beslutte å begrense deltakelsen i snøkrabbefangsten, vil aktivitet eller investeringer gjort etter denne dato, ikke kunne gi grunnlag for fremtidig deltakelse i fangst av snøkrabbe.

FAKTA:

Les mer om snøkrabbe på Fiskeridirektoratets nettsider:

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tall-og-analyse/Fangst-og-kvoter/Fangst/fangst-av-snokrabbe

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren har besøk av Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič mandag 27. juni22.6.2022 18:41:27 CEST | Presseinvitasjon

Visepresident i Europakommisjonen, Maroš Šefčovič besøker Norge. Næringsminister Jan Christian Vestre er vertskap. Tema for besøket er videreutvikling av Norges strategiske industripartnerskap med EU, og de vil sammen komme med en felles erklæring om et forsterket samarbeid på batteri- og råvarefeltet. På programmet står besøk på batteri-resirkuleringsfabrikken Hydrovolt AS i Fredrikstad, bilaterale møter og rundebordkonferanse med råvare- og batteriaktører.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom