Statens vegvesen

Vil ha ekstern granskning av Tretten-kollapsen

Del

Statens vegvesen og Innlandet fylke setter nå i gang en ekstern granskning av kollapsen av Tretten bru mandag.

Vegvesenet og Innlandet vil nå ha en ekstern gransking av Trette--kollapsen. (Foto: Per Kollstad)
Vegvesenet og Innlandet vil nå ha en ekstern gransking av Trette--kollapsen. (Foto: Per Kollstad)

- Vi skal ha en fullstendig og uavhengig gjennomgang av hendelsen. Det skal være trygt å kjøre på norske veier. Derfor er det viktig å komme til bunn i denne saken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

- Målet for granskingen er å finne ut hvordan dette kunne skje og ikke minst hvordan vi kan forhindre at slikt skjer igjen, legger samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylke til.

SINTEF gransker

SINTEF er engasjert til å gjennomføre granskingen. Grete Aastorp skal lede arbeidet. Et uavhengig fagpanel settes nå sammen.

Statens vegvesen har også startet en kartlegging av inspeksjons- og tiltaksoversikt på øvrige bruer med tilsvarende konstruksjon med de aktuelle fylkene.

Innlandet fylke eier og vedlikeholder Tretten bru på fylkesvei 254. Brua ble i 2012 bygget av Statens vegvesen for daværende Oppland fylkeskommune.

Kontakter

Pressevakt Vegdirektoratet

* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner

Tel:902 68 143pressevd@vegvesen.no

Bilder

Vegvesenet og Innlandet vil nå ha en ekstern gransking av Trette--kollapsen. (Foto: Per Kollstad)
Vegvesenet og Innlandet vil nå ha en ekstern gransking av Trette--kollapsen. (Foto: Per Kollstad)
Last ned bilde
Eksterne skal granske Tretten bru-kollapsen. (Foto: Erik Larstuen)
Eksterne skal granske Tretten bru-kollapsen. (Foto: Erik Larstuen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.