If

Vil ha 3000 bilpartnere med på å nå klimamål

Del

If Skadeforsikring har forpliktet seg til å bidra til Parisavtalen. Nå vil If ha 3000 bilpartnere med for å nå nye, ambisiøse klimamål.

If Skadeforsikring er Nordens største skadeforsikringsselskap innen bil. I 2020 alene gjennomførte If mer enn en halv million bilreparasjoner i samarbeid med selskapets 3000 nordiske partnere i bil- og verkstedbransjen.

Nylig forpliktet forsikringsselskapet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi), et frivillig FN-initiativ. If forplikter seg til å sette egne, ambisiøse mål om å redusere utslipp i tråd med Parisavtalen og med den nyeste forskningen på området.

- Vi i If har tett samarbeid med alle bilpartnerne våre. Både vi og mange av bilpartnerne våre jobber allerede målrettet med utslippsreduksjon, blant annet når det gjelder reparasjoner, resirkulering og gjenbruk. Nå hever vi ambisjonsnivået vårt. Som Nordens største aktør innenfor bil er vi helt sikre på at våre valg har betydning og påvirker andre aktører, sier Vidar Brustad, som leder Ettermarked Motor i Norge.

Ifs nye forpliktelse til Science Based Targets betyr at selskapet skal redusere utslipp både i sin egen drift, i verdikjeden og i investeringene selskapet gjør. Målet er å bidra til å holde temperaturøkningen under 2 grader, og helst nærmere 1,5 grader Celsius.

Reparerer mer enn før 

- Vi reparerer allerede langt flere bilruter enn før og har redusert både avfallsmengde og klimagassutslipp. Vi har også fokus på å reparere bildeler istedenfor å bytte dem ut med nye, og vi bruker flere brukte bildeler ved reparasjoner, sier Brustad.

- Ikke alle kunder vet at en brukt bildel kan ha like høy kvalitet som en ny bildel, i tillegg til at den brukte bildelen har betydelig kortere reisevei til verksted. Gjenbruk og reparasjon av deler betyr dermed både mindre kasting og reduserte utslipp knyttet til frakt og produksjon av nye deler. I tillegg fører reparasjon og bruk av brukte bildeler til redusert ventetid for kunden. Dette viser at det er fullt mulig å redusere utslipp og samtidig gi kunden bedre oppfølging enn før, forklarer Brustad og legger til:

- Slike tiltak kan selvsagt aldri gå på bekostning av sikkerhet eller kvalitet. Vi har derfor innført 8 års reparasjonstrygghet på reparasjoner og på brukte bildeler, slik at kundene skal vite at de kommer godt ut av det og forstår at brukte bildeler holder svært god kvalitet. Ellers hadde vi ikke gjort dette.

If ønsker å samarbeide med leverandører og andre partnere som selv har ambisiøse bærekraftsmål. Når If skal sette konkrete mål, vil selskapet også stille flere krav til samarbeidspartnerne.

- Bærekraftsmål vil være et viktig fokusområde. Det er helt naturlig for oss å ha en tett dialog med våre partnere rundt utformingen av disse målene. Vår opplevelse er at bransjen stiller seg positiv til endringene vi står overfor så lenge sikkerhet og kvalitet på reparasjon er ivaretatt, sier Caspar Hanneborg, som leder If Mobility i Norge.

- Samtidig tror vi det blir viktige diskusjoner rundt hvor raskt og hvordan vi skal nå disse målsetningene. De diskusjonene er nødvendige for å dytte oss framover, så det ser vi frem til.

Code of Conduct allerede på plass

If har allerede et avtaleverk på plass med partnerne, som underskriver Code of Conduct når de inngår samarbeid med If. Leverandørene forplikter seg til antikorrupsjon, arbeidsvilkår med organisasjonsfrihet, respekt for menneskerettigheter og de andre målene til FN Global Compact.

If har også tilleggsavtaler om bærekraft for bilbransjen og bygningsbransjen. Resultatet av dette er blant annet at bilpartnerne i 2020 reparerte og gjenbrukte 3400 tonn metall og plast i stedet for å bruke splitter nye bildeler.

Nylig fjernet If også den såkalte 60-prosent-regelen om at en bil som er mer enn 60% skadet, skal kondemneres. Nå skal brukbare biler med skader opp mot 100% av bilens verdi reddes. Slik ønsker If mer reparasjon og gjenbruk og å redusere avfallsmengden. Samtidig har If gitt 8 års reparasjonstrygghet på brukte deler og reparasjonsarbeid for å gi kunden større trygghet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om If

If
If
Drammensveien 264
0283 Oslo

21 49 24 00https://www.if.no

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 7 900 dyktige medarbeidere kan 3,7 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.