Nærings- og fiskeridepartementet

Vil gjøre det enklere å drive forening

Del

Nå skal det bli billigere og enklere å drive forening. - Poenget med en ny foreningslov er at den skal være kort, lettfattelig og kun regulere de mest sentrale spørsmålene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Det er anslagsvis over 100 000 foreninger og lag i Norge. Dette utgjør rundt 9,2 millioner medlemskap i blant annet idrettsforeninger, kulturforeninger og foreninger som driver med frivillig arbeid.

Likevel finnes det ikke noen egen lov som legger rammene for hvordan en forening skal opprettes, drives og avvikles. Det skaper usikkerhet og uklarhet, og betyr at det brukes unødvendig mye tid og ressurser på å håndtere administrative forhold i foreninger. Næringsministeren vil derfor utarbeide en lov som regulerer foreningsformen.

Den nye foreningsloven skal:

  • Gjøre det enkelt å drive forening.
  • Bidra til økt aktivitet innen foreningslivet.
  • Være kort og lettfattelig og kun regulere sentrale spørsmål
  • Være et redskap for å lage enkle og tydelige regler for etablering og organisering, særlig når det gjelder innkallingsregler for årsmøter, styrevalg og lignende. 
  • Være et kostnadsbesparende og forenklende hjelpemiddel som skal gi grunnlag for effektiv drift og frigjøre ressurser.

Oppdraget om å lage et lovforslag er i dag lagt ut på anbud på vanlig måte. Prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av ny lov vil legge vekt på dialog med foreningslivet. Det vil blant annet bli arrangert innspillsmøter, hvor foreninger og andre interesserte kan komme med synspunkter på det som er viktig for dem.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom