Vil gjøre bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen mer bærekraftig

Del

13. september 2018, Oslo – Flere av Norges største aktører innen bygg- og anlegg står bak et nytt initiativ for å skape en mer bærekraftig og fremtidsrettet næring.

Torsdag 13. september lanseres 19 konkrete konsepter som skal bidra til omstilling innen en av Norges største næringer.  

Innovasjonsprogrammet går under navnet «Byggfloken». Deltakerne har siden oppstarten i mars 2018 utarbeidet en oversikt over utfordringene i dagens verdikjede og i løpet av et halvt år har de sammen utviklet 19 konsepter, og gått i dybden på ni konsepter, for en mer bærekraftig næring.

Statsbygg, buildingSMART, Æra Strategic Innovation, Circular Norway og 22 andre aktører innen kommersiell, offentlig og frivillig virksomhet står bak initiativet, deriblant; Renas, Elektroforeningen, Undervisningsbygg, Norsk Rørgrossisters Forening, Bellona, Selvaag Eiendom, Dyrvik Arkitekter, Norsk Byggtjeneste, NITO, Oslo Business Region, Rambøll, Romerike Avfallsforedling IKS, Oslo Works, Natural State, Future Built, DOGA, advokatfirmaet BAHR, Signify, Entro, Norsk Gjenvinning, Rebuilding, og Direktoratet for Byggkvalitet.

– Jeg håper prosjektet vil inspirere andre næringer. Satsningen føyer seg inn i europeisk tendens hvor bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen trer fram som foregangssektor på sirkulærøkonomi, sier Harald Nikolaissen, administrerende direktør i Statsbygg.

– Konseptene inkluderer bestillinger og anskaffelser, utforming av tjenester og forretningsmodeller, og bruk av teknologi innen energi, transport og ressursbruk. Ved å få på plass effektive digitale plattformer som driver innovasjon, sikrer standardisering og satsing på kompetanseutvikling er målet at bygg designes og tegnes med produkter, tjenester og materialer – som aldri ender opp som avfall, sier Mads Bruun Høy i Æra Strategic Innovation.

– Byggfloken er et veldig godt initiativ, spesielt i Norges arbeid for å oppnå FNs bærekraftsmål. Vi er glad for at bransjen nå har gått sammen for å finne en løsning på felles utfordringer. Digitalisering er driveren i dette arbeidet, og en viktig del av Norges arbeid for å oppnå bærekraftsmålene, sier Sigve Pettersen i buildingSMART.

Skal bidra til ny vekst

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen står for 40 prosent av samlede klimagassutslipp i verden og omsetter årlig for 600 milliarder kroner i Norge. Byggnæringen sysselsetter en kvart million mennesker og representerer Norges nest største fastlandsnæring. Likevel har næringen hatt lav produktivitetsvekst de siste 20 årene. Nå har aktører fra hele verdikjeden samlet seg for å lage effektive og langsiktige løsninger for hvordan de kan skape ny vekst ved å gå fra lineær- til sirkulærøkonomi.

– Sirkulærøkonomi er ikke bare bra for miljøet, det er bra for business. Det er en grønn omstillingsmotor som sikrer konkurransekraft og skaper arbeidsplasser. Men ingen går inn i sirkulærøkonomien alene. Derfor er det utrolig spennende å se at så mange aktører har gått sammen for å reformatere byggenæringen, sier Cathrine Barth i Circular Norway. 

Byggflokeprogrammet har vært gjennomført som en strukturert prosess med jevnlige arbeidsmøter, fasilitert og styrt av innovasjonsselskapet Æra Strategic Innovation. 

Torsdag 13. September fra kl. 12.00 – 15.30 i de opprinnelige lokalene til Norges Bank, Bankplassen 4 i Oslo, lanseres Byggflokens 19 konsepter - “Byggeklosser for sirkulærøkonomisk bygg-, anleggs-, og eiendomsbransje”. I etterkant vil konseptene bli publisert på www.reformater.no

De 19 konseptene er organisert innenfor tre hovedtemaer:

Bedre bestilling

1. Sirkulære anskaffelser

2. Ombruksrådgiver’n

3. Sirkulator 

Utforming for ombruk

4. SirkLAB

5. La bygga’ leve

6. Byggigjen.no

Bærekraftig drift

7. Grønn oppussing

8. Bygg som lærer av bygg

9. Eie eller leie?

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon eller intervjuer, kontakt:
Statsbygg
Hege Njaa Aschim
Hegenjaa.aschim@statsbygg.no
913 70 172

Æra Strategic Innovation
Mads Bruun Høy
mads@era.as
928 23 204

buildingSMART
Sigve Pettersen
sigve@buildingsmart.no
476 52 206

Circular Norway
Cathrine Barth
cb@circularnorway.no
91 812 429

Bilder

Lenker

Om Circular Norway

Circular Norway
Henrik Ibsens gate 60A
0255 Oslo

https://www.circularnorway.no

Om flokeprogram

Innovasjonsprogrammet løser utfordringer som verken næring eller samfunnet kan løse alene. I internasjonalt i innovasjonsfaget kalles dette wicked problems, på norsk oversatt til floker. Tidligere har Æra drevet frem flokeprogram om plast i havet for å skape nye løsninger for å redusere bruk av plast, floken om demografi så på hvordan skape et aldersvennlig samfunn. Andre flokeprogram inkluderer tekstil og mat. www.floke.era.as