Nærings- og fiskeridepartementet

Vil gi gebyr for brudd på fartsområdebegrensninger

Del

Regjeringen vil innføre gebyr for skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) som trosser begrensningene for hvor de kan seile.

Endringene i NIS-loven medfører at Sjøfartsdirektoratet kan gi overtredelsesgebyr ved brudd på begrensningene. Formålet er å styrke Direktoratets håndhevelsesmyndighet.

– Dette bidrar til å skjerme innenriks skipsfart, samtidig som det gir et bedre og mer effektivt sanksjonssystem, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

For å hindre konkurranse med skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), er det fastsatt begrensninger for hvor skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) kan seile.

Mer effektiv håndhevelse

I dag kan brudd på fartsområdebegrensningene kun sanksjoneres med sletting fra skipsregisteret av Nærings- og fiskeridepartementet eller straffes med bøter fra politiet. Endringene i NIS-loven er et alternativ til sletting og straff for skip som bryter reglene.

– Dette er en mer effektiv håndhevelse av fartsområdebegrensningene, sier Røe Isaksen.

Lovforslaget har vært på alminnelig høring med høringsfrist 21. august 2019. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt flere positive tilbakemeldinger om forslaget, og regjeringen går nå videre med forslaget og fremmer en lovproposisjon for Stortinget.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom