Nærings- og fiskeridepartementet

Vil forby dagligvarekjedenes praksis med å hindre konkurrenter i å åpne nye butikker

Del

Næringsminister Jan Christian Vestre vil forby bruk av klausuler som hindrer dagligvarekonkurrenter fra å åpne nye butikker. Forbudet skal gjøre det enklere å få tilgang til attraktive butikklokaler og bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

– Nye dagligvareaktører må ha tilgang til gode butikklokaler, men vi ser at de store dagligvarekjedene bruker negative servitutter eller eksklusive leieavtaler på fast eiendom for å hindre at konkurrenter etablerer seg i lokaler de selv ikke bruker. Denne metoden som etablerte og dominerende aktører bruker for å hindre konkurranse fra andre er ikke konkurransen verdig. Det er en skikkelig en uting som jeg vil ha en slutt på. Derfor foreslår jeg å forby en slik praksis, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Negative servitutter og eksklusive leieavtaler hindrer etablering av nye butikker i Norge. I praksis innebærer det at dagligvareaktører kjøper opp eiendommer, setter klausuler eller servitutter som hindrer at eiendommen kan benyttes til dagligvarehandel, og deretter selger videre eller leier ut eiendommen. Negative servitutter og eksklusive leieavtaler som forbyr dagligvarevirksomhet kan derfor ha negative virkninger på konkurransen fordi nye aktører ikke får tilgang til gode butikklokaler. 

– Tilgang til gode butikklokaler spiller en viktig rolle for konkurransen i dagligvaremarkedet. I Norge handler kundene ofte og lite sammenlignet med andre land, og dette gjør at tilgang til butikklokaler nær bo- og arbeidsplasser er ekstra viktig. Det er et stort behov for å gjøre disse grepene. Dette forbudet er bare ett av flere tiltak vi foreslår i arbeidet med å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, sier næringsministeren

Forslaget sendes på offentlig høring i dag.

Fakta: Konkurransetilsynets kartlegging og høringsnotat om forbud

Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å regulere dagligvarekjedenes bruk av slike servitutter og klausuler sendes på høring 4. juli. Forslaget vil legge til rette for en raskere og enklere håndheving sammenlignet med konkurranselovens forbudsregler.

Konkurransetilsynet har i 2021 kartlagt bruken av servitutter og klausuler i dagligvaremarkedet, og avdekket at negative servitutter som hindrer dagligvaredrift i utstrakt grad benyttes av dagligvarekjedene i Norge. Eksklusivtetsklausuler, med samme virkning, benyttes også.

I høringsnotatet foreslår vi i forskrift å forby negative servitutter og eksklusive leieavtaler som er egnet til å begrense konkurransen i dagligvaremarkedet. Forslaget har til formål å forby at dagligvarekjeder, når de selger eller inngår leieavtaler om fast eiendom, hindrer eksisterende eller potensielle konkurrenter fra å drive dagligvarevirksomhet på disse eiendommene. Forslaget går ut på å forby både eksisterende og fremtidige servitutter og eksklusive leieavtaler.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom