Nærings- og fiskeridepartementet

Vil dekke utgifter for innreisekarantene

Del

Regjeringen foreslår 480 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning. Ordningen skal dekke noen av utgiftene bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.

Næringsminister Iselin Nybø.
Næringsminister Iselin Nybø.

– Mange bedrifter i Norge, blant annet i verftsindustrien og i bygg og anleggsnæringen, er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. For disse bedriftene medfører karantenereglene store kostnader. Ordningen vi nå lanserer skal bidra til at bedriftene kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak, sier Iselin Nybø. 

Store kostnader til smitteverntiltak 

Importsmitte utgjør en økende grad av andelen av smitte som nå finnes i det norske samfunnet. Regjeringen har derfor skjerpet kravene til innreisekarantene. Arbeidstakere skal sørge for egnet oppholdssted med enerom, også for arbeidstakere med fritidskarantene, dersom de ikke benytter seg av karantenehotell.

Karantenereglene medfører store merkostnader knyttet til å håndtere utenlandsk arbeidskraft på en smittevernsmessig forsvarlig måte. Dette gjelder blant annet kostnader til losji, lønn og oppfølging av arbeidere som sitter i karantene. Samtidig gir smitteverntiltakene lavere effektivitet og lønnsomhet i produksjonen. 

– Målet med den nye ordningen er å hjelpe bedriftene i den krevende situasjonen de står i, sier Nybø.

Fast beløp per arbeidstaker per dag 

Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag. 

Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner. 

Ordningen vil innrettes slik at uheldige insentiver til å øke omfanget av utenlandsk arbeidskraft unngås. Den vil derfor ikke dekke alle kostnadene en bedrift har ved gjennomføringen av innreisekarantene. 

Gjelder ut februar 2021

Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen vil vurdere om ordningen bør forlenges i lys av smittesituasjonen. Det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal forvalte ordningen.

Bilder

Næringsminister Iselin Nybø.
Næringsminister Iselin Nybø.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom