Oslo Havn KF

Vil bli nullutslipp containerterminal

Del

Yilport, som driver Oslos containerterminal, får inntil 1,8 millioner kroner i miljøtilskudd fra Oslo Havn KF. Ambisjonen er å bli nullutslippsterminal.

Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF og markedssjef i Yilport Maiken Solemdal mener miljøtilskuddet fra Oslo Havn er viktig for å nå målet om en utslippsfri containerterminal. Foto: Bo Mathisen.
Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF og markedssjef i Yilport Maiken Solemdal mener miljøtilskuddet fra Oslo Havn er viktig for å nå målet om en utslippsfri containerterminal. Foto: Bo Mathisen.

Samtidig kan flere operatører i havna nå søke om miljøtilskudd, og bidra til å oppnå målene i handlingsplanen for nullutslipp. Den behandles i Oslo bystyre i dag.

-         Miljøtilskuddet er ett av mange virkemidler for å virkeliggjøre byens ambisjon om en nullutslippshavn. Oslo Havn må jobbe godt sammen med kundene. Det er hos kundene mesteparten av havneaktiviteten skjer. Jeg er glad for at Oslo Havn nå kan bidra til at Yilport får kjøpe el-trucker. Tiltaket alene reduserer CO2 utslippene med nesten 35 000 kg årlig og NOx utslippene med over 900 kg, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn.

Ambisjonen kan bli virkelig
Markedssjef Maiken Solemdal i Yilport Oslo Terminal Investments AS er glad for at tilskuddet muliggjør kjøpet av seks nye el-trucker, som skal erstatte dieseldrevne maskiner.

-         Målet er å bli nullutslippsterminal. Vi tar steg for steg. Yilport er på god vei til å klare det, og ønsker å være i front i denne utviklingen. Vi har allerede el-kraner. Nå får vi el-trucker. Neste skritt er el-traktorer. Deretter gjenstår det å få el-Reach stacker. Det er et kjøretøy som løfter containere. El-teknologien for dette kjøretøyet er ikke på markedet ennå, men jeg har stor tro på at teknologien kommer. Da er vi en nullutslippsterminal, sier Maiken Solemdal.

Hun legger til at det viktigste miljøtiltaket fortsatt er å flytte gods fra vei til sjø. Yilport har så langt i år hatt en volumvekst på mer enn tolv prosent.

Trenger flere søkere
Ifølge handlingsplanen Oslo havn som nullutslippshavn skal havna redusere klimautslippene med 85 prosent innen 2030.

-         Jeg håper at kunder og andre operatører i havna søker om miljøtilskudd neste år. Vi trenger søknader fra flere som vil redusere utslipp og introdusere nullutslippsteknologi, sier styreleder Roger Schjerva.  

Havnestyret har også for 2019 bevilget penger til miljøtilskuddet. Kunder, underleverandører og andre operatører i havna kan søke om støtte til små og store tiltak som bidrar til utslippsreduksjon. Søker må beskrive hvordan virksomheten vil oppnå forventet miljøgevinst. Det kan være gjennom energibesparelser og tiltak som reduserer lokal luftforurensning og klimagassutslipp. Oslo Havn mottar gjerne søknader som viser hvordan kundene vil redusere utslipp ved omlasting av gods og passasjerer, eller bedre arealproduktivitet og effektivitet innenfor det geografiske området Oslo havn.

Fakta
Søknadsfristen for å søke om miljøtilskudd er 1. mars 2019. Se vedlagte retningslinjer for tilskuddet: https://www.oslohavn.no/filestore/PDF/2018/RetningslinjerfortilskuddtiltiltakiOslohavnsomgirenmiljgevinst180118.pdf

Les handlingsplanen her:
https://www.oslohavn.no/filestore/PDF/2018/OsloHavnsomnullutslippsplanUtetiloffentligettersyn.pdf

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonssjef i Oslo Havn KF, Siv Ellen Omland, mobil: 951 05 489
Styreleder i Oslo Havn KF, Roger Schjerva, mobil: 901 03 661

Bilder

Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF og markedssjef i Yilport Maiken Solemdal mener miljøtilskuddet fra Oslo Havn er viktig for å nå målet om en utslippsfri containerterminal. Foto: Bo Mathisen.
Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF og markedssjef i Yilport Maiken Solemdal mener miljøtilskuddet fra Oslo Havn er viktig for å nå målet om en utslippsfri containerterminal. Foto: Bo Mathisen.
Last ned bilde
Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF og markedssjef Maiken Solemdal i Yilport mener miljøtilskuddet fra Oslo Havn er et viktig bidrag for å gjøre containerterminalen utslippsfri. Foto: Bo Mathisen.
Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF og markedssjef Maiken Solemdal i Yilport mener miljøtilskuddet fra Oslo Havn er et viktig bidrag for å gjøre containerterminalen utslippsfri. Foto: Bo Mathisen.
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo Havn KF driver Norges største havn og utvikler Fjordbyen. Fra havna når godset halve Norges befolkning innen tre timer. Sjøveien er mer miljøvennlig enn andre transportformer. Derfor er Oslo Havn KF opptatt av utslippene skal ned samtidig som det er vekst i antall gods og passasjerer. Målet er 85 prosent utslippsreduksjon innen 2030. 

Følg saker fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom