LO

Viktig seier i kampen mot vold og trakassering

Del

I dag vedtok FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO, en ny konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet.

- Dette er gledelig! Nå får mange av verdens arbeidstakere en beskyttelse de fram til nå har manglet. Vold og trakassering er uforenlig med et inkluderende arbeidsliv, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Norsk fagbevegelse har vært svært tydelige på behovet for en ny konvensjon, og har også jobbet hardt for å få på plass en ILO-standard mot vold og trakassering i arbeidslivet. Den nye konvensjonen inkluderer bekjempelse av vold og trakassering i nære relasjoner.

 - Det er av stor betydning fordi vold og trakassering som skjer i hjemmet har stor påvirkning på blant annet deltakelse i arbeidslivet, produktivitet og arbeidsmiljø, sier Lødrup.

Konvensjonen, som blir til i samme år som ILO fyller 100 år, legger en bred definisjon av arbeid til grunn og inkluderer også arbeid i uformell sektor.

- Vi vet at mange som jobber med mindre formalisert arbeid og i uformelle sektorer er i en sårbar arbeidssituasjon. De er særlig utsatte for vold og trakassering. At konvensjonen også gir beskyttelse for disse arbeidstakerne har vært viktig for LO.Takk til alle som i flere år har lagt ned krefter og hardt arbeid for å få denne konvensjonen på plass. Dette illustrerer med all tydelighet betydningen av ILO og internasjonalt trepartssamarbeid, slår Lødrup fast.

 - Nå starter arbeidet her hjemme, sier Julie Lødrup som oppfordrer alle land til å ratifisere og implementere den nye ILO-konvensjonen i nasjonalt lovverk.

Fakta om ILO

ILO ble grunnlagt etter første verdenskrig. Grunnlaget for ILOs virke var forståelsen av at varig fred bare kan sikres gjennom sosial rettferdighet. Ved etableringen av FN etter andre verdenskrig, ble ILO FNs særorganisasjon for arbeidsliv. Det unike ved ILO er at det er den eneste FN-organisasjonen som er en trepartsorganisasjon, og som styres av både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Norge var en av stifterne av ILO i 1919 og har siden vært en aktiv deltaker. Organisasjonen har arbeidet målrettet for å fremme full sysselsetting, arbeidstakerrettigheter, sosiale sikkerhetsnett og partssamarbeid i arbeidslivet. I 1969, på sin 50-årsdag, ble ILO tildelt Nobels fredspris. 

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom