Lundin Norway

Viktig lisenstildeling for Lundin Norway

Del

I forbindelse med den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel er Lundin Norway tildelt andeler i 5 lisenser i Barentshavet – 3 av disse som operatør. Dette er en viktig tildeling for oss som selskap, men aller viktigst for olje- og gassindustrien i Norge. "Vi er vist stor tillit av myndighetene. Den skal vi forvalte på en god måte", sier Kristin Færøvik.

"Tildelingen viser at myndighetene har tillit til den jobben vi i Lundin Norway gjør. Vi har vært aktive i Barentshavet siden 2007, og kjenner spesielt Lopphøgda godt. Nå får vi lov til å utforske mer i dette området, og er også med som partner i svært spennende områder lenger øst. Det er en mulighet vi skal forvalte på best mulig måte for alle parter", sier Færøvik.

Det er mange år siden sist vi så en like viktig tildeling av areal på norsk sokkel. Tildeling av nytt leteareal vil alltid være viktig for å opprettholde aktivitet på norsk sokkel, og det er spesielt viktig i den perioden vi er inne i nå.

Nytt areal i sør-øst
"Områdene sør-øst i Barentshavet omfatter flere store strukturer i undergrunnen som vi tror kan representere et stort ressurspotensial", sier Halvor Jahre, letesjef i Lundin Norway. "I fjor boret vi en brønn i Ørnen-prospektet som ikke ligger langt unna PL857 som vi nå er tildelt eierandel i. Ørnen-brønnen resulterte ikke i kommersielt funn, men ga likevel indikasjoner på at det kan være gode muligheter i denne delen av Barentshavet", sier Jahre.

Opptrapping i nord
Dagens lisenstildeling er et viktig skritt på veien mot større ringvirkninger i Nord-Norge fra aktivitetene i olje- og gassindustrien.

"Nå vet vi at leteaktiviteten i Barentshavet vil opprettholdes på et høyt nivå. Det vil i seg selv bety ringvirkninger i våre nordligste fylker", sier Kristin Færøvik. "Men aller viktigst vil det være å påvise flere ressurser i området. Det er nye funn som kan bidra til å gjøre flere feltutbygginger i lønnsomme og gi varige arbeidsplasser i landsdelen. Den jobben starter vi på nå", sier Kristin Færøvik.

Kontakter

Bilder

Om Lundin Norway

Lundin Norway
Strandveien 4
1366 Lysaker

+47 67 00 20 00https://lundin-energy-norway.com/

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag leter vi ikke bare etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer og nye løsninger. Når vi finner det vi søker etter, blir vi litt bedre. Når vi ikke finner det, blir vi litt klokere.

Følg pressemeldinger fra Lundin Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lundin Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lundin Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom