Norsk ArbeidsmandsforbundNorsk Arbeidsmandsforbund

Viktig endring for anleggslærlingene

Del

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjøre det mulig for lærlinger på 17 år å følge de samme arbeidstidsordningene som øvrige ansatte. Svært gledelig, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Norsk Arbeidmandsforbund (NAF).

I henhold til dagens arbeidstidsregelverk har ikke lærlinger under 18 år mulighet til å delta på ordninger der det jobbes lengre dager i periode for å ha en lengre sammenhengende friperiode. Regelverket har skapt utfordringer for lærlinger som går ut i praksis i 17-årsalderen. Arbeids- og sosialdepartementet ønsker derfor å innføre et unntak i arbeidsmiljøloven slik at lærlingene kan følge samme arbeidstidsordning som øvrige ansatte i lærebedriften.

– Denne endringen betyr at lærlingene nå vil få de samme mulighetene ute på anlegg, uavhengig av om de er født tidlig eller sent på året. Jeg er glad for at departementet har klart å finne en løsning på et praktisk problem for bransjen. Denne saken er nok et eksempel på at når arbeidstaker- og arbeidsgiversiden jobber sammen så oppnår vi gode resultater, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Bedre oppfølging
Arbeidstidsordninger er utbredt i anleggsbransjen for å redusere ulempene knyttet til lange reisevei for de ansatte og for å sikre rasjonell utnyttelse av maskinparken. Dagens regelverk tilsier at lærlinger på 17 år ikke kan jobbe lengre dager enn åtte timer. Dette har ført til at lærlinger som er født sent på året har vært mindre aktuelle for prosjekter der det benyttes innarbeidingsordninger. I tillegg har det gitt utfordringer ved at lærlingene har måttet forholde seg til ulike kontaktpersoner hos entreprenøren, avhengig av hvilken skiftordning de øvrige ansatte har fulgt.

– Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF har i halvannet år jobbet opp imot politiske myndigheter for å få en dispensasjon på plass, sier forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Steinar Rindhølen, før han fortsetter:

– Ved å få på plass en dispensasjon vil lærlingene få en bedre stabilitet og forutsigbarhet i arbeidsdagen. At lærlingene kan følge faste arbeidslag er også positivt med tanke på kompetansebygging når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, sier Rindhølen.

Kontakter

Kontaktpersoner:

Julie Brodtkorb, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund. Tlf: 934 19 216. E-post: julie.brodtkorb@mef.no.

Steinar Rindhølen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Tlf: 907 75 496. E-post: steinar.rindholen@arbmand.no.

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Sotrasambandet: Det er ikke for sent å snu!5.5.2020 13:34:15 CESTPressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at Statens Vegvesen i en pressemelding 30. april har kvalifisert tre utenlandske selskaper som skal konkurrere om utbyggingen av Sotrasambandet. Dette er et OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid) budsjettert til 17 milliarder kroner. Dette er svært skuffende. Både forbundet og en samlet anleggsbransje har over lang tid bedt regjeringen og Stortinget om å legge til rette for norsk deltakelse i denne anbudskonkurransen. Norsk Arbeidsmandsforbund har vært tydelige på at anbudsgrunnlaget for Sotrasambandet må trekkes tilbake og deles opp i minst 3 entrepriser, slik at norske selskaper får mulighet til deltakelse i dette viktige prosjektet. Vi er ikke mot utenlandsk deltakelse og det må gjerne legges til rette for et samarbeid mellom norske og utenlandske entreprenører for å styrke norsk kompetanse på denne type brokonstruksjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom